Proves d'accés a Cicles Formatius

Aquest curs 2022, a l'institut Comte de Rius no es realitzaran les proves d'accés al grau mitjà.

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2022
Inscripció:
Consultes:
web Departament d'Educació
Import de la inscripció:
Llistes provisionals
admesos i exclosos:
Presentació de
documentació al
centre assignat:
Publicació llistes definitives
d’admesos i exempcions atorgades:
Realització de la prova:

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2022
Inscripció:
Del 14 al 24 de març (La sol·licitud es presentarà per via telemàtica)
Consultes:
web Departament d'Educació
Import de la inscripció:
38,75 Euros (últim dia pagament 25 març – 22 h)
Llistes provisionals
admesos i exclosos:
20 d’abril
Presentació de
documentació al
centre assignat:

Del 21 d’abril al 4 de maig

(el 4 de maig secretaria està oberta fins a la 18.30h)

Les persones inscrites poden presentar (utilitzant els models disponibles al web del Departament d’Ensenyament), si escau:

  • Full de relació de la documentació i/o modificació de dades.
  • Currículum formatiu.
  • Resolució que atorga l’exempció parcial.
  • Sol·licitud d’exempció parcial o total, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui l’Institut seu de la comissió avaluadora.
  • Certificat de superació parcial o total de la prova d’accés de convocatòries anteriors.
Publicació llistes
definitives d’admesos
i exempcions atorgades:
5 de maig
Realització de la prova:

Part comuna: DIMARTS 10 de maig de 2022

Part específica: DIJOUS 12 de maig de 2022

HORA INICI PROVES : 16.00h (Presentació en l’Institut 15.30h)

PROVES D’ACCÉS 2022
Publicació dels resultats de les proves: [NOMÉS PER INTERNET]
GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

Provisionals : 24 de maig
Definitives : 1 de juny

Horari consultes qualificacions:
GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

26 i 27 de maig (només dins de l'horari establert)

HORARI DE CONSULTES - MATÈRIES PROVÉS D'ACCÉS A GS 2022

Reclamacions i recursos:
La persona aspirant pot presentar reclamació contra la qualificació de la prova i la valoració del currículum, adreçada a la comissió avaluadora.
Proves d’accés al Grau Mitjà
Proves d’accés al Grau Superior
del 25 al 27 de maig
La comissió avaluadora resol les reclamacions amb la publicació de les qualificacions definitives.
Lliurament de certificats (a partir de les 12 h):
GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

2 de juny de 2022 (CERTIFICATS PROVA COMPLETA)
1 de juliol de 2022 (CERTIFICATS PARTS PROVA)

Aquest curs 2022, a l'institut Comte de Rius no es realitzaran les proves d'accés al grau mitjà.

Exempcions a demanar al Departament d'Educació

MEMBRES COMISSIÓ AVALUADORA

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

MATERIAL ESPECIFIC GM

MATERIAL ESPECIFIC GS

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256