PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2023 / 2024

Nou

Important!

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se electrònicament. El tràmit acaba amb l’enviament del formulari, on s’adjunta la documentació acreditativa necessària i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. S’hi poden indicar diverses peticions d’admissió en centres diferents, ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat.

Nou

1.- SOL·LICITUD EN SUPORT ELECTRÒNIC

Documentació identificativa:

- Si s’ha indicat el número identificador de RALC de l’alumne/a, no cal presentar cap documentació identificativa.
- Si l’alumne no té número identificador de RALC à cal presentar el llibre de família, cas que l’alumne sigui menor d’edat.

Documentació a efectes de baremació:

 • Certificat de la prova d’accés (no cal presentar si s’ha obtingut a partir del 2011)
 • Certificat nota mitjana Batxillerat (no cal presentar si s’ha obtingut des del 2016-17)
 • Certificat nota mitjana Cicle Formatiu de Grau Mitjà (no cal presentar si s’ha obtingut des del 2016-17)
 • Certificat nota mitja d’altres estudis que hi donin accés (COU, BUP, CFGS, FP2)

Si aquesta informació no ha pogut obtenir-se de les bases de dades d’Educació, s’haurà d’acreditar documentalment la qualificació obtinguda abans de finalitzar el període de reclamacions (veure calendari).

Els alumnes pendents d’avaluació de batxillerat o de cicle formatiu han de presentar certificat de qualificació abans de finalitzar el període de reclamacions (veure calendari).

Accés a la sol·licitud de preinscripció

*(disponible del 26 de maig a l’1 de juny)

Una vegada enviada la sol·licitud, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

Nou

2.- SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica poden utilitzar el formulari en suport informàtic.

Documentació identificativa:

Major d’edat: (o es fan els 18 anys durant l'any 2023):

 • DNI o NIE o passaport

Menor d’edat (i no es fan els 18 anys durant l'any 2023):

 • De l'alumne: DNI o NIE o passaport
 • Del pare/mare/tutor: DNI o NIE o passaport
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Documentació a efectes de baremació:

 • Certificat de la prova d’accés (no cal presentar si s’ha obtingut a partir del 2011)
 • Certificat nota mitjana Batxillerat (no cal presentar si s’ha obtingut des del 2016-17)
 • Certificat nota mitjana Cicle Formatiu de Grau Mitjà (no cal presentar si s’ha obtingut des del 2016-17)
 • Certificat nota mitja d’altres estudis que hi donin accés (COU, BUP, CFGS, FP2)

Si aquesta informació no ha pogut obtenir-se de les bases de dades d’Educació, s’haurà d’acreditar documentalment la qualificació obtinguda abans de finalitzar el període de reclamacions (veure calendari).

Els alumnes pendents d’avaluació de batxillerat o de cicle formatiu han de presentar certificat de qualificació abans de finalitzar el període de reclamacions (veure calendari).

Accés a la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic

*(disponible del 26 de maig a l’1 de juny)

Una vegada enviada la sol·licitud, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

 

Nou

3.- ATENCIÓ PRESENCIAL EN EL CENTRE

El centre prestarà atenció personalitzada, mitjans informàtics i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

No cal sol·licitar cita prèvia.

Nou

4.- CALENDARI

Tots els llistats es publicaran en aquest web

 • Publicació de l’oferta de places: 25 de maig
 • OFERTA DE PLACES
 • Presentació de la sol·licitud: del 26 de maig a l’1 de juny
  (termini per presentar la documentació fins al 2 de juny)
 • Llistes amb puntuació provisional: 26 de juny
 • LLISTAT AMB PUNTUACIÓ PROVISIONAL

 • Termini per presentar reclamacions: del 26 de juny al 3 de juliol, utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions
 • Cas que la qualificació sigui 0 o diferent de la indicada per l'alumnat, aquest haurà de demanar al seu centre un certificat amb la qualificació mitjana dels estudis al·legats per a l'accés. Aquest document s'haurà d’annexar digitalitzat juntament amb la reclamació.

2n PERÍODE D’ADMISSIÓ

 • Publicació provisional de centres i cicles formatius amb places vacants: 31 de juliol
 • INSTRUCCIONS INDICADES PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ A:

  https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/

  Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 5 de setembre de 2023

  Un cop finalitzada la matrícula i la llista d'espera, les vacants que hagin quedat es publiquen en aquest web i en el web de cada centre el 5 de setembre de 2023.

  Presentació de sol·licituds per a la segona fase d'admissió: 6 i 7 de setembre de 2023

  Els alumnes que podeu participar en aquesta segona fase d'admissió sou aquells que vau participar i no vau obtenir plaça ni per assignació ni per la gestió de llista d'espera en el primer període d'admissió.

  Llista d'admesos a la segona fase d'admissió: 8 de setembre de 2023

  A partir d'aquesta data pots fer la consulta a través d'aquest web, a l'apartat de consultes individuals, o al centre.

  En cas que no hagis obtingut plaça, tens altres opcions:

  • Accedir a l'oferta de formació a distància.
  • Consultar altres ofertes de formació professional per a l'ocupació.

  Quins són els passos a seguir per a la segona fase d'admissió?

  • Els alumnes que podeu participar en aquesta segona fase d'admissió sou aquells que vau participar i no vau obtenir plaça ni per assignació ni per la gestió de llista d'espera i, a més, cal que la qualificació que us consti a la llista ordenada sigui igual o superior a 5. Si compliu aquests requisits rebreu un correu electrònic amb un enllaç.
  • El període per presentar l'ampliació de sol·licituds en aquesta segona fase és el 6 i 7 de setembre de 2023.
  • Pots consultar les vacants en aquest web i als centres.
  • Per accedir-hi cal que t'identifiquis amb el codi de sol·licitud i el teu DNI si ets major d'edat, o el del teu tutor referent si ets menor d'edat.
  • Pots introduir fins a cinc peticions més d'entre els centres i cicles amb oferta de vacants en la segona fase d'admissió. En aquesta segona fase d'admissió les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés.
  • Pots consultar la llista d'admesos en aquest web o en el centre a partir del 8 de setembre de 2023.
 • Publicació definitiva de centres i cicles formatius amb places vacants: 5 de setembre
 • Vacants definitiva GS 2a fase admissió

 • Presentació de sol·licituds per a la segona fase d’admissió de participants en el procés de preinscripció: 6 i 7 de setembre
 • Llista d’admesos: 8 de setembre
 • Admesos GS 2a fase d’admissió

 • Matrícula extraordinària: 12 i 13 de setembre
 • Nou

  5.- ASSIGNACIÓ DE PLACES

  Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o de la prova que permeten l’accés al cicle.

  Només s’assignarà plaça (o llista d’espera) quan la qualificació que consti en la llista ordenada definitiva sigui igual o superior a 5.

  • 60 % de les places: via de Batxillerat o estudis equivalents (COU, BUP). Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries pel cicle o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries.
  • 20 % de les places: via de Títol de Tècnic de Formació Professional (CFGM).
   S’estableixen les prioritats següents:
   • En 1r lloc: alumnes amb títol de tècnic de GM d’una família professional afí.
   • En 2n lloc: alumnes amb títol de tècnic de GM d’una família professional no afí.
  • 20 % de les places: via Prova d’Accés o altres titulacions

  Si per alguna via no s’ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es repartiran a la resta de vies.

  Consulta les opcions d’accés a cicles de GS en funció de la família o cicle del títol

  Més informació: Web del Departament d’Educació

  Per qualsevol dubte o consulta: iescomtederius@xtec.cat

  Ministerio Educación
  Departament ensenyament
  Ministerio educación cultura y deporte
  SOC Departament Empresa i Educació
  Premi ensenyament
  QualiCAT

  L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

  Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

  Director: Narcís Almena

  Bureau Veritas
  Carrer Marcel·lí Domingo s/n
  Campus Sescelades
  43007 Tarragona
  TARRAGONA
  977 241 384
  977 242 256
  iescomtederius@xtec.cat