PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2022 / 2023

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se electrònicament. El tràmit acaba amb l’enviament del formulari, on s’adjunta la documentació acreditativa necessària i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. S’hi poden indicar diverses peticions d’admissió en centres diferents, ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat.

Nou

1.- PRESENTAR SOL·LICITUD EN SUPORT ELECTRÒNIC

Documentació identificativa:

- Si s’ha indicat el número identificador de RALC de l’alumne/a, no cal presentar cap documentació identificativa.
- Si l’alumne no té número identificador de RALC > cal presentar el llibre de família, cas que l’alumne sigui menor d’edat.

Documentació a efectes de baremació:

 • Certificat de la prova d’accés (no cal presentar si s’ha obtingut a partir del 2011)
 • Certificat nota mitjana Batxillerat (no cal presentar si s’ha obtingut des del 2016-17)
 • Certificat nota mitjana Cicle Formatiu de Grau Mitjà (no cal presentar si s’ha obtingut des del 2016-17)
 • Certificat nota mitja d’altres estudis que hi donin accés (COU, BUP, CFGS, FP2)

Si aquesta informació no ha pogut obtenir-se de les bases de dades d’Educació, s’haurà d’acreditar documentalment la qualificació obtinguda abans de finalitzar el període de reclamacions (veure calendari).

Els alumnes pendents d’avaluació extraordinària de batxillerat o cicle formatiu han de presentar certificat de qualificació abans de finalitzar el període de reclamacions (veure calendari).

Accés a la sol·licitud de preinscripció

*(disponible del 25 al 31 de maig)

Una vegada enviada la sol·licitud, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

Nou

2.- SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica poden utilitzar el formulari en suport informàtic.

Documentació identificativa:

Major d’edat: (o es fan els 18 anys durant l'any 2022):

 • DNI o NIE o passaport

Menor d’edat (i no es fan els 18 anys durant l'any 2022):

 • De l'alumne: DNI o NIE o passaport
 • Del pare/mare/tutor: DNI o NIE o passaport
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Documentació a efectes de baremació:

 • Certificat de la prova d’accés (no cal presentar si s’ha obtingut a partir del 2011)
 • Certificat nota mitjana Batxillerat (no cal presentar si s’ha obtingut des del 2016-17)
 • Certificat nota mitjana Cicle Formatiu de Grau Mitjà (no cal presentar si s’ha obtingut des del 2016-17)
 • Certificat nota mitja d’altres estudis que hi donin accés (COU, BUP, CFGS, FP2)

Si aquesta informació no ha pogut obtenir-se de les bases de dades d’Educació, s’haurà d’acreditar documentalment la qualificació obtinguda abans de finalitzar el període de reclamacions (veure calendari).

Els alumnes pendents d’avaluació extraordinària de batxillerat o cicle formatiu han de presentar certificat de qualificació abans de finalitzar el període de reclamacions (veure calendari).

Accés a la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic

*(disponible del 25 al 31 de maig)

Una vegada enviada la sol·licitud, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

 

Nou

3.- ATENCIÓ PRESENCIAL EN EL CENTRE

El centre prestarà atenció personalitzada, mitjans informàtics i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

No cal sol·licitar cita prèvia.

Nou

4.- CALENDARI

 • Publicació de l’oferta de places: 24 de maig
 • OFERTA DE PLACES

  Hi ha un error en l'oferta de places en el grup 1r curs de sistemes de telecomunicacions i informàtics (sti). El grup de 1r de sti continua impartint-se al torn de matí.

 • Presentació de la sol·licitud: del 25 al 31 de maig
  (termini per presentar la documentació fins l’1 de juny)
 • Llistes amb puntuació provisional: : 23 de juny
  • Tots els llistats es publicaran en aquest web

  LLISTAT AMB PUNTUACIÓ PROVISIONAL

 • Termini per presentar reclamacions: de les 13 h del 23 al 29 de juny, utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions
 • AVÍS IMPORTANT:

  Reclamacions preinscripció GS: del 23 al 29 de juny
  És indispensable revisar la publicació del barem provisional i, en el cas que no estigui informada la qualificació o els criteris, acreditar-los documentalment a la sol·licitud de preinscripció, durant el període de reclamacions.

 • LListes amb la puntuació un cop resoltes reclamacions: 5 de juliol
 • LLISTAT AMB RECLAMACIONS RESOLTES

 • Llistes amb puntuació ordenada: 7 de juliol
 • LLISTAT AMB PUNTUACIÓ ORDENADA DEFINITIVA

 • Llistes d’admesos: 15 de juliol
 • LLISTAT D'ADMESOS

  LLISTAT DE PREINSCRITS i ensenyament assignat

 • Matrícula ordinària: del 18 al 22 de juliol
 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 13 de setembre

Vacants GS 2a fase admissió

 • Presentació de sol·licituds per a la segona fase d’admissió de participants en el procés de preinscripció: del 14 al 16 de setembre
 • Llista d’admesos: 21 de setembre
 • Admesos GS setembre

 • Matrícula extraordinària: 22 i 26 de setembre
 • Nou

  5.- ASSIGNACIÓ DE PLACES

  Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o de la prova que permeten l’accés al cicle.

  Només s’assignarà plaça (o llista d’espera) quan la qualificació que consti en la llista ordenada definitiva sigui igual o superior a 5.

  • 60 % de les places: via de Batxillerat o estudis equivalents (COU, BUP). Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries pel cicle o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries.
  • 20 % de les places: via de Títol de Tècnic de Formació Professional (CFGM).
   S’estableixen les prioritats següents:
   • En 1r lloc: alumnes amb títol de tècnic de GM d’una família professional afí.
   • En 2n lloc: alumnes amb títol de tècnic de GM d’una família professional no afí.
  • 20 % de les places: via Prova d’Accés o altres titulacions

  Si per alguna via no s’ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es repartiran a la resta de vies.

  Consulta les opcions d’accés a cicles de GS en funció de la família o cicle del títol

  Més informació: Web del Departament d’Educació

  Per qualsevol dubte o consulta: iescomtederius@xtec.cat

  Ministerio Educación
  Departament ensenyament
  Ministerio educación cultura y deporte
  SOC Departament Empresa i Educació
  Premi ensenyament
  QualiCAT

  L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

  Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

  Director: Narcís Almena

  Bureau Veritas
  Carrer Marcel·lí Domingo s/n
  Campus Sescelades
  43007 Tarragona
  TARRAGONA
  977 241 384
  977 242 256