Compleció Cicles LOGSE

COMPLECIÓ CICLES LOGSE EXTINGITS


CFGS QUÍMICA AMBIENTAL


El cicle formatiu de grau superior LOGSE de Química ambiental s’ha deixat d’impartir (l’últim curs en què es va impartir va ser el curs 2019-2020) i en el seu lloc s’imparteix el cicle formatiu de grau superior LOE de Química i salut ambiental.

Si tens pendents crèdits del cicle formatiu LOGSE, tens dues opcions:
  1. Demanar la convalidació dels crèdits del cicle LOGSE i passar-te al nou cicle LOE i acabar obtenint el títol LOE. Aquest nou cicle LOE no l’impartim en el nostre centre.
  2. O bé fer els crèdits del cicle LOGSE que et queden per obtenir el títol i/o la FCT. En aquest cas només tindràs dos cursos acadèmics per acabar-lo: fent les proves dels crèdits pendents i/o fent la FCT, per compleció. Que podràs fer en el nostre centre.
Per poder acabar els crèdits que et queden pendents només tens dos cursos:

CFGS Química ambiental (1r curs de compleció 2020/2021 – 2n curs de compleció 2021/2022).

Després d’aquests dos cursos només podràs passar-te al nou cicle LOE si vols obtenir la titulació.

Informa’t a secretaria o a través de contactes de la pàgina web.

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat