Orientació Professional i Acadèmica

PETICIÓ D’ORIENTACIÓ

ALUMNES DEL CENTRE

USUARIS EXTERNS

RESPONSABLE DEL SERVEI: JOSEP M. SOLÉ XIFRÉ
AMB EL SUPORT PSICOPEDAGÒGIC DE L'EAP
CONTACTE: orientacio@comtederius.cat

 • REORIENTACIÓ ACADÈMICA
 • CONSTRUCCIÓ D’ITINERARIS ACADÈMICS I PROFESSIONALS
 • SUPORT PSICOPEDAGÒGIC A L’ACCIÓ TUTORIAL

ACCIONS QUE DESENVOLUPEM

ENTREVISTES INDIVIDUALS

 • ALUMNAT DEL CENTRE:
  • GRAU BÀSIC D’FP: accés a altres estudis
  • BATXILLERAT: reorientació, accés a estudis superiors (universitat, CFGS)
  • CICLES DE GRAU MITJÀ: reorientació, accés a estudis superiors
  • CICLES DE GRAU SUPERIOR: reorientació, accés a la Universitat
 • ESTUDIANTS D’ALTRES CENTRES / TREBALLADORS EN ACTIU O ATURATS

XERRADES/VISITES/TALLERS

 • ESTUDIANTS D’ALTRES CENTRES DEL TERRITORI, ESPECIALMENT FINALISTES EN LA SEVA ETAPA ACADÈMICA:
  • 4t d’ESO
  • 2n de BAT /CFGM/CFGS
  • Altres (PFI, Grau Bàsic, Certificats de Professionalitat…)
 • DIFUSIÓ DE L’OFERTA DEL CENTRE EN JORNADES I ESPAIS D’ORIENTACIÓ.

ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA A L’ESTUDIANT

 • DIFICULTATS EN L’ENSENYAMENT-APRENENTATGE (DIAGNOSTICADES O NO)
 • MALESTAR EMOCIONAL
 • COORDINACIÓ I/O DERIVACIÓ AMB SERVEIS EXTERNS

SUPORT A L’ACCIÓ DOCENT

 • ORIENTACIÓ EN PLANS INDIVIDUALITZATS
 • ASSESSORAMENT A L’EQUIP DOCENT
 • ESTRATÈGIES I EINES PER A L’ACCIÓ TUTORIAL
Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat