Obres d'interior, decoració i rehabilitació

Quines competències professionals s’assoleixen en aquest cicle formatiu?

 • Realitzar operacions bàsiques en instal·lació de placa de guix laminat
 • Instal·lar envans i extradossats autoportants de placa de guix laminat
 • Instal·lar sistemes de cels rasos
 • Tractar juntes entre plaques de guix laminat
 • Controlar a nivell bàsic riscos en construcció
 • Instal·lar paviments lleugers amb suport continu, paviments elevats registrables, mampares i plafons tècnics desmuntables
 • Aplicar imprimacions i pintures protectores en construcció
 • Realitzar revestiments murals en paper, fibra de vidre i vinílics
 • Realitzar acabats decoratius de pintura en construcció
 • Organitzar treballs de pintura en construcció
 • Revestir mitjançant pastes, morters i peces rígides per adherència en construcció

Com funcionen els nous cicles formatius?

 • Les unitats formatives són avaluables i certificables.  
 • La superació de totes les unitats formatives associades a un mòdul implica la superació i la certificació del mòdul professional
 • La superació de tots el mòduls professionals implica l’obtenció de la titulació

Com es pot accedir a aquest ensenyament?

Complint algun dels requisits següents:

 • Haver obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà
 • Haver superat el curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà

Quines són les sortides professionals?

 • Col·locador/a de revestiments continus de façanes
 • Arrebossador/a de construcció
 • Enrajolador/a i col·locador/a de paviments lleugers
 • Instal·lador/a de placa de guix laminat i de falsos sostres
 • Col·locador/a de prefabricats lleugers a la construcció
 • Col·locador/a de moqueta
 • Instal·lador/a de paviments elevats registrables
 • Instal·lador/a de sistemes de mampares i plafons tècnics
 • Pintor/a i empaperador/a
 • Pintor/a i decorador/a d’interiors
 • Pintor/a d’obra i façanes d’edificació

A quins altres estudis dóna accés?

 • A un altre cicle formatiu de grau mitjà
 • A un cicle formatiu de grau superior
 • Al curs de preparació per als cicles formatius de grau superior
 • Al Batxillerat

Mòduls professionals del cicle formatiu

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1 – Construcció
 • Obres d’edificació
 • Obra civil
M2 – Interpretació de plànols en construccció
 • Representació i interpretació de plànols
 • Introducció al CAD
M3 – Paviments, enrajolats i aplacats
 • Paviments discontinus
 • Enrajolats i aplacats
M4 – Fàbriques a revestir
 • Obres de fàbrica a revestir
M5 – Revestiments continus
 • Enguixats
 • Arrebossats i estucats
 • Revestiments per a aïllaments i impermeabilitzacions
M6 – Particions prefabricades
 • Plaques prefabricades
 • Regruixats
M7 – Mampares i terres tècnics
 • Mampares
 • Terres tècnics
M8 – Falsos sostres
 • Sostres cotinus
 • Sostres discontinus
M9 – Revestiments lleugers
 • Revestiments flexibles
 • Revestiments lleugers rígids
M10 – Pintura decorativa en construcció
 • Pintura de superfícies
 • Esmalt i vernissos
 • Pintura decorativa
M11 – Organització de treballs d’interior, decoració i rehabilitació
 • Organització d’obres de construcció
 • Organització dels talls d’obres d’interior, decoració i rehabilitació
M12 – Formació i orientació laboral
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M13 – Empresa i iniciativa emprenedora
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M14 – Anglès tècnic
 • Anglès tècnic
M15 - Síntesi
 • Síntesi
M16 - Formació en centres de treball
 • Formació en centres de treball

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat