Certificats de professionalitat

És una oferta formativa, que fa l’administració laboral a través de centres propis o col·laboradors, i que condueix a una certificació amb validesa professional.

Un certificat de professionalitat està referenciat a una qualificació professional i a les seves unitats de competència, i s’estructura en mòduls formatius i, alguns d’aquests, en unitats formatives.

Els certificats de professionalitat poden ser de nivell 1, 2 o 3.

La durada dels mòduls és variable, i la totalitat del certificat oscil·la entre les 250 i les 700 hores, aproximadament.

Cada certificat de professionalitat estableix els requisits d’accés, que poden ser acadèmics, d’experiència, o ambdós... Hi poden accedir persones aturades o en actiu.

En finalitzar el pla formatiu, les persones reben el “Certificat de Professionalitat”. També reben un certificat per cadascuna de les unitats de competència de referència acreditades.

 • Cursar amb aprofitament tots els mòduls condueix a l'obtenció del CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT que, alhora, ACREDITA LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL.
 • Cursar un mòdul amb aprofitament permet ACREDITAR LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL (UC) DE REFERÈNCIA.
 • Pot ser cursat: presencial o a distància, tot el certificat o parcialment.
 • Requisits d'accés propis de cada Certificat.
Sector Cicle Formatiu/ Certificat de Professionalitat Aliances Enfocament
Petroquímic
 • Certificat de professionalitat de Nivell 31. I oferta modular parcial del CFGS Química Industrial
 • REPSOL
 • Servei d’Ocupació de Catalunya
 • epartament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
 • Formació professional dual
 • Formació professional integrada2 i dual
 • Programa Forma i Insereix
Electricitat Electrònica
 • Certificat de professionalitat de Nivell 13
 • Fundació ENDESA
 • Càritas
 • Formació per l’ocupació
 • Certificat de professionalitat de Nivell 14
 • Certificat de professionalitat de Nivell 15
 • Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
 • Formació professional de Nivell 1
 • Certificat de Professionalitat de Nivell 26. I oferta modular parcial del CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
 • Ajuntament de Tarragona
 • Servei d’Ocupació de Catalunya
 • Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
 • Gremi d’Industrials Electricistes Fontaners i Afins de la Comarca del Tarragonès
 • CLECE
 • Formació professional integrada i dual. Programa Aprenent i Treballant
 • Certificat de Professionalitat de Nivell 27. I oferta modular parcial del CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
 • Diputació de Tarragona (Pla Local d’Ocupació)
 • Formació professional integrada i dual

1 Denominació: Gestió i control de planta química
Codi: QUIB0108
Família professional: Química
Nivell de qualificació professional: 3
Qualificació professional de referència: QUI 181_3: Organització i control de procés en química
bàsica. (RD 1228/2006 de 27 d'octubre)

2 Administració educativa i administració laboral

3 Denominació: Operacions auxiliars de muntatge d’ instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis.
Codi: ELES0208
Família professional: Electricitat i Electrònica
Àrea Professional: Instal·lacions de telecomunicacions
Nivell de qualificació professional: 1
Qualificació professional de referencia: ELE255_1 Operacions auxiliars de muntatge d’ instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis . (RD 1115/2007 de 24 de agosto de 2007).

4 Denominació: Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics.
Codi: ELEQ0111
Família professional: Electricitat i Electrònica
Àrea Professional: Equips Electrònics
Nivell de qualificació professional: 1
Qualificació professional de referencia: ELE481_1 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics. (RD 144/2011, de 4 de febrero)

5 Denominació: Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis.
Codi: ELES0208
Família professional: Electricitat i Electrònica
Àrea Professional: Instal·lacions de telecomunicació
Nivell de qualificació professional: 1
Qualificació professional de referencia: ELE255_1 Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis. (RD 1115/2007 de 24 de agosto de 2007).

6 Denominació: Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
Codi: ELEE0109
Família professional: Electricitat i Electrònica
Àrea Professional: Instal·lacions de elèctriques
Nivell de qualificació professional: 2
Qualificació professional de referencia: ELE257_2 Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. (RD 1115/2007 de 24 de Agosto de 2007).

7 Denominació: Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
Codi: ELEE0109
Família professional: Electricitat i Electrònica
Àrea Professional: Instal·lacions de elèctriques
Nivell de qualificació professional: 2
Qualificació professional de referencia: ELE257_2 Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. (RD 1115/2007 de 24 de Agosto de 2007).
Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat