Automatismes industrials

AUTOMATISMES INDUSTRIALS

CURS TOTALMENT SUBVENCIONAT (TREBALLADORS EN ACTIU, AUTÒNOMS I ATURATS)

PROMOTOR:
FEDERACIÓ D’INDÚSTRIA DE CCOO
MODALITAT:
PRESENCIAL
HORES TOTALS:
65 h.
HORES TEÒRIQUES:
30 h.
HORES PRÀCTIQUES:
35 h.
INICI:
21 de març 2015
FINALITZACIÓ:
20 de juny 2015
HORARI:
Dissabtes mati de 8.30 a 13.30 h.

OBJECTIUS DE L’ACCIÓ FORMATIVA

Objectius generals de l’acció formativa:

Dotar al participant de coneixements teòric/pràctics significatius sobre automatització pneumàtica i hidràulica com a base per a l’adquisició de les competències pertinents necessàries per a l’exercici de les ocupacions relacionades amb el manteniment d’automatismes Industrials.

Descripció dels objectius específics:
  • Identificar els elements que componen els circuits pneumàtics i hidràulics atenent a les seves característiques físiques i funcionals.
  • Muntar automatismes pneumàtics i hidràulics interpretant la documentació tècnica, aplicant tècniques de connexionat i realitzant proves i ajusts funcionals.
  • Diagnosticar l’estat d’elements de sistemes pneumàtics i hidràulics aplicant tècniques de mesura i anàlisi

CONTINGUTS DE L’ACCIÓ FORMATIVA

Unitats Formatives:
  • UF1. Automatismes pneumàtics (35 h)
  • UF2. Automatismes hidràulics (30 h)

Interessats contactar amb:

Joan Marti.
Coordinador de Formació Contínua.Institut Comte de Rius.
C/ Marcel.li Domingo s/n. Campus Sescelades. Tarragona
Tel: 670038760
Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat