Projecte de Convivència

Projecte de Convivència:

El Projecte de Convivència de l’Institut Comte de Rius és l’instrument on es reflecteixen les accions que el centre desenvolupa, a tots els nivells, i des de tots els òrgans de govern, coordinació i participació, per capacitar tota la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes, tot responent a les necessitats concretes per mantenir i anar millorant (si cal) el bon clima escolar i contribuir a l’èxit personal, acadèmic, social i laboral de tots/es els/les alumnes, en el marc d’una societat complexa, de la qual el centre és el reflex.

Document Projecte de Convivència

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat