PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2021 / 2022

Nou

1.- PRESENTAR SOL·LICITUD EN SUPORT ELECTRÒNIC

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se electrònicament. No s’accepten sol·licituds en paper.

El tràmit acaba amb l’enviament del formulari, on s’adjunta la documentació acreditativa necessària, i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

Documentació identificativa:
Si s’ha indicat el número identificador de RALC de l’alumne/a, no cal presentar cap documentació identificativa.

Accés a la sol·licitud de preinscripció

*(disponible del 25 al 31 de maig)

- Una vegada enviada la sol·licitud, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

Nou

2.- SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC:

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud només en cas de sol·licitud en suport informàtic:

Major d'edat (o es fan els 18 anys durant l'any 2021):

 • DNI o NIE o passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea

Menor d'edat (i no es fan els 18 anys durant l'any 2021):

 • De l'alumne: DNI o NIE o passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea
 • Del pare/mare/tutor: DNI o NIE o passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Documentació a efectes de baremació:

 • Certificat de la prova d’accés (no cal presentar si s’ha obtingut a partir del 2011)
 • Certificat nota mitjana Batxillerat (no cal presentar si s’ha obtingut des del 2016-17)
 • Certificat nota mitjana Cicle Formatiu de Grau Mitjà (no cal presentar si s’ha obtingut des del 2016-17)
 • Certificat nota mitja d’altres estudis que hi donin accés (COU, BUP, CFGS, FP2)

Si aquesta informació no ha pogut obtenir-se de les bases de dades d’Educació, s’haurà d’acreditar documentalment la qualificació obtinguda abans de finalitzar el període de reclamacions (del 23 al 30 de juny).

Els alumnes pendents d’avaluació extraordinària de batxillerat o cicle formatiu han de presentar certificat de qualificació abans de finalitzar el període de reclamacions (del 23 al 30 de juny).

Accés a la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic

*(disponible del 25 al 31 de maig)

 

Nou

3.- ATENCIÓ PRESENCIAL EN EL CENTRE

El centre prestarà atenció personalitzada, mitjans informàtics i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

Caldrà sol·licitar cita prèvia

Nou

4.- TERMINIS:

 • Publicació de l’oferta de places: 21 de maig
 • OFERTA DE PLACES

 • Presentació de la sol·licitud: del 25 al 31 de maig
  (termini per presentar la documentació fins l’1 de juny)
 • LListes amb puntuació provisional: 23 de juny
 • Termini per presentar reclamacions: de les 13 h del 23 al 30 de juny, utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions
 • Llistes, amb la puntuació, un cop resoltes reclamacions: 5 de juliol
 • LLISTAT AMB RECLAMACIONS RESOLTES

 • Llistes amb puntuació ordenada definitiva: 8 de juliol
 • LLISTAT AMB PUNTUACIÓ ORDENADA DEFINITIVA

 • Llistes d’admesos: 16 de juliol
 • LLISTAT D'ADMESOS

  LLISTAT DE PREINSCRITS i ensenyament assignat

 • Matrícula ordinària: del 19 al 23 de juliol
 • Presentació de sol·licituds per a la segona fase d’admissió de participants en el procés de preinscripció: de l’1 al 3 de setembre
  • Aquesta segona fase d’admissió és exclusivament per a les sol·licituds de 1r curs que en el procés ordinari no han obtingut plaça i, en el cas de grau superior, a més, la qualificació que consti en la llista ordenada sigui igual o superior a 5.
 • Llista d’admesos: 6 de setembre
 • Matrícula extraordinària: 7 i 8 de setembre
Nou

5.- ASSIGNACIÓ DE PLACES

Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o de la prova que permeten l’accés al cicle.

Només s’assignarà plaça (o llista d’espera) quan la qualificació que consti en la llista ordenada definitiva sigui igual o superior a 5.

 • 60% de les places: via de Batxillerat o estudis equivalents (COU, BUP). Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries pel cicle o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries.
 • 20% de les places: via de Títol de Tècnic de Formació Professional (CFGM).
  S’estableixen les prioritats següents:
  • En 1r lloc: alumnes amb títol de tècnic de GM d’una família professional afí.
  • En 2n lloc: alumnes amb títol de tècnic de GM d’una família professional no afí.
 • 20% de les places: via Prova d’Accés o altres titulacions
  Si per alguna via no s’ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es repartiran a la resta de vies de forma proporcional.

Consulta les opcions d’accés a cicles de GS en funció de la família o cicle del títol

Més informació: Web del Departament d’Educació

Per qualsevol dubte o consulta: iescomtederius@xtec.cat

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256