PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2021 / 2022

Nou

1.- PRESENTAR SOL·LICITUD EN SUPORT ELECTRÒNIC

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se electrònicament. No s’accepten sol·licituds en paper.

El tràmit acaba amb l’enviament del formulari, on s’adjunta la documentació acreditativa necessària, i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

Documentació identificativa:
Si s’ha indicat el número identificador de RALC de l’alumne/a, no cal presentar cap documentació identificativa.

Accés a la sol·licitud de preinscripció

*(disponible de l’11 al 17 de maig)

- Una vegada enviada la sol·licitud, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

Nou

2.- SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud en suport informàtic:

Major d'edat (o es fan els 18 anys durant l'any 2021):

 • DNI o NIE o passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea

Menor d'edat (i no es fan els 18 anys durant l'any 2021):

 • De l'alumne: DNI o NIE o passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea
 • Del pare/mare/tutor: DNI o NIE o passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Documentació a efectes de baremació:

 • Si encara s’està cursant l’ESO: certificat amb nota mitjana de 1r, 2n, 3r ESO
 • Si ja s’ha finalitzat l’ESO: certificat acadèmic amb nota mitjana numèrica ESO No cal adjuntar certificació acadèmica si s’ha finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-18 o si es cursa actualment el 4t d’ESO (s’obtindrà de les bases de dades d’Educació). Si no s’ha pogut obtenir, caldrà presentar-lo abans de finalitzar el període de reclamació (del 9 al 15 de juny).
 • Certificat prova d’accés. No cal certificat si la prova d’accés va ser superada a partir del 2011. Si no s’ha pogut obtenir el certificat, es pot adjuntar la certificació de la superació de la prova fins al final del període de reclamacions (del 9 al 15 de juny).
 • Per a preinscripció a 2n curs: últim butlletí de notes de 1r curs

Accés a la sol·licitud de preinscripció

*disponible de l’11 al 17 de maig)

 

Nou

3.- ATENCIÓ PRESENCIAL EN EL CENTRE

El centre prestarà atenció personalitzada, mitjans informàtics i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

Caldrà sol·licitar cita prèvia

Nou

4.- TERMINIS:

 • Publicació de l’oferta de places: 7 de maig
 • OFERTA DE PLACES
 • Presentació de sol·licituds: de l’11 al 17 de maig
  (termini per enviar la documentació fins al 18 de maig)
 • LListes amb puntuació provisional: 8 de juny
  • Tots els llistats es publicaran en aquest web

  LLISTAT PROVISIONAL

 • Termini per presentar reclamacions: del 9 al 15 de juny, utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions
 • Llistes, amb puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny
 • LLISTAT AMB RECLAMACIONS RESOLTES

 • Llistes amb puntuació ordenada definitiva: 23 de juny
 • LLISTAT AMB PUNTUACIÓ ORDENADA DEFINITIVA

 • Llistes d’admesos: 9 de juliol
 • LLISTAT D'ADMESOS

  LLISTAT D'ALUMNES PREINSCRITS AL CENTRE

 • Matrícula ordinària: del 12 al 16 de juliol
 • Presentació de sol·licituds per a la segona fase d’admissió de participants en el procés de preinscripció: de l’1 al 3 de setembre
  • Aquesta segona fase d’admissió és exclusivament per a les sol·licituds de 1r curs que en el procés ordinari no han obtingut plaça.
 • Llistes d’admesos: 6 de setembre
 • Matrícula extraordinària: 7 i 8 de setembre
Nou

5.- ASSIGNACIÓ DE PLACES

Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o de la prova que permeten l’accés al cicle.
Només s’assignarà plaça (o llista d’espera) quan la qualificació que consti en la llista ordenada definitiva sigui igual o superior a 5.

 • VIA 1: 60% de les places: via ESO o estudis equivalents
 • VIA 2: 20% de les places: via PQPI i Formació professional Bàsica
 • VIA 3: 20% de les places: via Prova d’Accés, Curs d’Accés a Grau Mitjà, PFI i altres titulacions

Més informació: Web del Departament d’Educació

Per qualsevol dubte o consulta: iescomtederius@xtec.cat

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256