PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2018/19

Presentació de sol·licituds:

 • La sol·licitud de preinscripció s’ha d’omplir i enviar telemàticament, des de casa, a través del web del Dept. d’Ensenyament (link al final d’aquesta página)
 • Un cop emplenada i enviada la sol·licitud cal
  • - Imprimir-la
  • - Signar-la
  • - Presentar-la amb tota la documentació que s'especifica a continuació (originals i còpies) únicament en el centre demanat en primera opció

  (el centre facilitarà mitjans informàtics a persones que no puguin fer-ho amb mitjans propis)

Documentació identificativa que cal presentar

Major d’edat:

 • Original i fotocòpia DNI / NIE / Tarja de residència
 • Original i fotocòpia TSI (Tarja Sanitària Individual)

Menor d’edat:

 • Original i fotocòpia DNI alumne i del Pare/Mare o Tutor
 • Original i fotocòpia TSI (Tarja Sanitària Individual)
 • Original i fotocòpia del llibre de família

Documentació a efectes de baremació que cal presentar

 • Certificat acadèmic nota mitja numèrica ESO
 • Si encara l’està cursant; certificat nota mitja de 1, 2, 3 ESO
 • • Certificat prova d’accés (no cal certificat si superada a partir del 2011, sinó termini fins el 8 de juny)
 • Per 2n. curs: Últim butlletí de notes de 1r curs

Terminis

Del 14 al 24 de maig (presentar documentació fins el dia 28 de maig)

 • LListes amb puntuació provisional: 5 de juny
 • Reclamació puntuacions: 6 al 8 de juny
 • LListes un cop resoltes reclamacions: 13 de juny
 • Llistes amb puntuació ordenada definitiva: 18 de juny
 • Llistes d’alumnat admès i llista d’espera: 3 de juliol
 • Matrícula: del 4 a l’11 de juliol

Assignació de places

Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o de la prova que permeten l’accés al cicle:

 • 60% de les places: via ESO o estudis equivalents
 • 20% de les places: via PQPI i Formació professional bàsica
 • 20% de les places: via Prova d’accés, Curs d’Accés a Grau mitjà o altres titulacions

 

Accés a la sol·licitud de preinscripció * (disponible quan comenci el termini)

- Opció disponible quan comenci el termini
- Un cop s'hi accedeix, anar a "Pas 1", "Per internet", Vés-hi
- El codi del nostre centre és 43003653

Important: Un cop emplenat i enviat el document, cal imprimir-lo, signar-lo i presentar-lo amb la resta de la documentació al centre triat en primera opció.

Gestió de vacants:

 • El dia 12 de juliol es publicarà al web i taulells del centre la llista de vacants per cada ensenyament i el lloc i hora de l’acte públic d’adjudicació de les vacants que se celebrarà el dia 13 de juliol.
 • El dia 13 de juliol es procedirà a adjudicar les places vacants per ordre de barem, per la qual cosa serà necessària la compareixença de la persona interessada o persona en qui delegui, en el lloc i hora especificats el dia 12 de juliol.
 • Les persones que no acudeixin a l’acte d’adjudicació de vacants perdran qualsevol dret a reserva de plaça.

Segona fase d’admissió a la preinscripció – setembre:

Només poden participar els sol·licitants que van participar en el primer període i que no van obtenir plaça o la van obtenir però no es van matricular.

 • Publicació de centres i cicles amb places vacants pel Departament d’Ensenyament: 4 de setembre
 • Termini per ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció, les persones que hagin participat en el procés de preinscripció al juny i no hagin obtingut plaça o no s’hagin matriculat rebran un missatge electrònic amb un enllaç per accedir a la sol·licitud i fer les noves peticions telemàticament: 5 i 6 de setembre
 • Publicació llista d’admesos: 12 de setembre
 • Matrícula: 12 i 13 de setembre

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis al·legats o de la prova d’accés.

Més informació: Web del Departament d’Ensenyament

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256