Política de Qualitat

L’Institut Comte de Rius defineix la seva Política de la Qualitat com a la directriu bàsica i el compromís per a oferir un servei de qualitat de forma respectuosa amb el medi ambient, tot incloent-los en la Estratègia General de l’organització. Per aquest motiu l’Institut Comte de Rius posa de manifest el seu compromís d’exercir les seves activitats docents tenint en consideració els següents principis:

  • Actuar segons la prioritat bàsica i permanent d’aconseguir la més alta qualitat , tant en el servei que ofereix als seus grups d’interès com en el treball que desenvolupen les persones que formen l’organització, de manera que siguin satisfetes les expectatives implícites i no implícites dels seus clients i de les persones que fan possible l’esmentat servei. Tot això, considerant el que estableix la normativa vigent aplicable i la norma ISO 9001:2008, com a fonament del Sistema de Gestió de la Qualitat, incloent-hi tots els elements i persones que col·laborin amb l’organització, ja sigui internament o externa.
  • Mantenir un Sistema de Qualitat considerant un compromís de millora contínua de l’eficàcia i l’eficiència de l’acompliment de l’organització i del compliment dels requisits establerts així com de prevenció de la contaminació i respecte per l’entorn, humà i mediambiental.
  • Proporcionar el marc de referència per establir i revisar els objectius de la qualitat i fites mediambientals proposades.
  • Valoritzar els recursos humans com a part integrant del procés de millora del Sistema de Qualitat i de les activitats de Gestió Mediambiental, entenent que aquest només es pot aconseguir amb la comunicació, la participació activa i el treball en equip de tots els membres de l’organització.

Conscient que només es pot millorar allò que es coneix, la direcció de l’Institut Comte de Rius vetlla i facilita l’assoliment de la Política de la Qualitat i el respecte al medi ambient, potenciant el desenvolupament de l’Equip Humà de l’organització.

És una responsabilitat de tots els membres de l’institut el compromís amb el Sistema de Qualitat i les activitats de Gestió Mediambiental i amb els clients.

Projecte Qualitat

El Departament d’Ensenyament, al curs acadèmic 1999-2000 va crear el Projecte de Qualitat i Millora Contínua, en el qual van participar 12 centres de FP reglada de Catalunya i van escollir el Model EFQM (Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat).

L’any 1999-2000 l’Institut Comte de Rius va començar el seu camí particular de la Millora Contínua fent una autoavaluació inicial de tot el centre docent, basada en el Model EFQM.

Del 2001 al 2003 es treballa en la creació i control de la documentació bàsica de gestió i dels diferents documents associats a un sistema de gestió de la qualitat basat en la gestió per processos, utilitzant la Norma ISO 9001 i s’obta per la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000.

En aquests anys l’Institut defineix la seva Política de Qualitat que té en compte els següents principis:

  • Actuar segons la prioritat bàsica i permanent d’aconseguir la més alta qualitat, tant en el servei que ofereix als seus grups d’interès com en el treball que desenvolupen les persones que formen l’organització, de manera que siguin satisfetes les expectatives implícites i no implícites dels seus clients i de les persones que fan possible l’esmentat servei. Tot això, considerant el que estableix la normativa vigent aplicable i la norma ISO 9001:2008, com a fonament del Sistema de Gestió de la Qualitat, incloent-hi tots els elements i persones que col·laborin amb l’organització, ja sigui internament o externa.
  • Mantenir un Sistema de Qualitat considerant un compromís de millora contínua de l’eficàcia i l’eficiència de l’acompliment de l’organització i del compliment dels requisits establerts així com de prevenció de la contaminació i respecte per l’entorn, humà i mediambiental.
  • Proporcionar el marc de referència per establir i revisar els objectius de la qualitat i fites mediambientals proposades.
  • Valorar els recursos humans com a part integrant del procés de millora del Sistema de Qualitat i de les activitats de Gestió Mediambiental, entenent que aquest només es pot aconseguir amb la comunicació, la participació activa i el treball en equip de tots els membres de l’organització.

Conscient que només es pot millorar allò que es coneix, la direcció de l’Institut Comte de Rius vetlla i facilita l’assoliment de la Política de la Qualitat i el respecte al medi ambient, potenciant el desenvolupament de l’Equip Humà de l’organització.

Després, durant el curs 2003-04, i per mitjà de l’Acte Fundacional celebrat en data 10 de setembre de 2003, s’inicia oficialment el camí de la Qualitat a l'hora que s’implanta el SGQ a l’IES-SEP Comte de Rius basat en la norma UNE-EN-ISO 9001:2000.

És en aquest curs 2003-04 quan s’obté la certificació ISO 9001:2000 pels Ensenyaments reglats de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior segons document núm. 3774/ER/07/04 emès per l’Entidad de Certificación y Aseguramiento, S.A. Aquesta certificació acredita per desenvolupar el SGQ per tres anys naturals.

L’any 2007 l’empresa ECA CERT Certificación, S.A. renova el Certificat de Registre d’Empresa núm. 3774/ER/07/04 de 2004 amb l’ampliació de l’abast de certificació per l’Ensenyament reglat de: Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i per la Formació no reglada de: Curs Preparació Proves.

És també durant el curs 2007-2008 quan el centre redacta un nou Pla Estratègic 2007-2011, continuació del Pla d’Actuació 2002-2006, que permet organitzar i vehicular els avenços funcionals i de gestió integrada que el centre

El curs acadèmic 2008-2009 l’Institut Comte de Rius es va preparar per anar a l’avaluació externa del model EFQM-e2cat (la denominació e2cat representa excel·lència a l’educació a Catalunya i és un model d’excel·lència en la gestió basat en la millora contínua (EFQM) de propietat de l’Associació Catalana per a l’Excel·lència, QualiCAT). El dia 18 de maig de 2009 va passar l’avaluació externa e2cat-EFQM en la qual va obtenir una valoració prou encoratjadora per continuar en el camí de la millora contínua que es va encetar el curs 1999-2000.

Els dies 20 i 21 de maig de 2010 l’entitat certificadora Bureau Veritas Certification SAU, va renovar el Certificat emès per l’empresa ECA CERT Certificación SA el mes de maig de l’any 2007. Es va obtenir, doncs, la certificació per l’abast de: Ensenyament Reglat de Batxillerat i de Cicles Formatius de Formació Professional Específica de Grau Mitjà i Superior. Impartició de Formació No Reglada, Curs Preparació Proves d’Accés a Grau Superior, Formació Ocupacional i Formació Contínua.

En aquest curs 2011-2012, es continua en el camí de la Millora Contínua a través del Programa d’Excel·lència en la Gestió que, alhora, forma part del Projecte de Qualitat i Millora Contínua que impulsa la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Actualment, l’Institut Comte de Rius, continua amb la implementació i desenvolupament dels diferents plans de millora derivats de l’avaluació externa EFQM-e2cat i de les diferents estratègies que el Sistema, basat en la Norma ISO 9001 aconsellen i que, en conclusió, possibiliten avançar en el camí de la millora del servei.

Descarrega't el document de Gestió de la informacio i la comunicació

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
Bureau Veritas
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256