Matrícula Batxillerat i Cicles Formatius 2016-17

Persones admeses segons llistat publicat el 4 de juliol de 2016:

 • Matrícula del 5 al 12 de juliol: Horari de 8’30 a 14 hores
 • Prèviament, cal demanar dia i hora a la consergeria del centre i recollir l’imprès de matrícula. L’imprès de pagament està disponible en el web
 • L’alumnat de batxillerat amb plaça assignada al centre, pendents d’avaluació al setembre, han de confirmar plaça del 5 al 12 de juliol i matricular-se del 7 al 9 de setembre. Document de confirmació de plaça
 • Les persones que no formalitzin la matrícula abans del 12 de juliol perdran el dret a reserva de plaça
 • Les persones que no han estat admeses cal que consultin la gestió de vacants

Alumnes del centre que continuen estudis (passen de curs o repeteixen):

 • Alumnes de cicles que aproven tot en convocatòria ordinària:

   • Matrícula del 13 al 17 de juny: Horari de 9 a 14 hores

 • Alumnes de cicles que van a convocatòria extraordinària i alumnes de batxillerat:

  • Matrícula:

   27, 28 i 29 de juny: Matí de 9 a 14 hores / tarda de 16 a 18’30 hores
   30 de juny: matí de 9 a 13 hores
  • 1 de juliol: matí de 9 a 14 hores
 • Els impresos de matrícula els lliuraran els tutors juntament amb els butlletins de notes (dies 10 i 27 de juny)
 • Les persones que no formalitzin la matrícula abans del 12 de juliol perdran el dret a reserva de plaça
 • Matrícula extraordinària de batxillerat: 7 de setembre

Documentació per formalitzar la matrícula:

Preus de matrícula i impresos de pagament:

 • Batxillerat i cicles formatiu de grau mitjà. Imprès de pagament
 • Cicles formatius grau superior. Imprès de pagament
  • Han de realitzar els DOS PAGAMENTS següents:

   • 1. Assegurança escolar i aportació serveis del centre: 50 €
   • 2. Preus públics:

     • Matrícula curs de Cicle Formatiu de Grau Superior: 360 € (cicles amb distribució a tres anys: 240€)
     • Mòduls/UF/crèdits solts (només per completar estudis): 25 € (UF LOE) / 65 € (Crèdit LOGSE) (el mòdul de FCT no es torna a pagar si ha estat matriculat ja una vegada)
     • Matrícula per Compleció d’estudis (LOGSE): 20 € per crèdit

    Exempcions i/o bonificacions del preu públic (justificades documentalment i no acumulables)

     • Famílies nombroses: general (bonificació del 50%), especial (exempció total)
     • Famílies monoparentals: bonificació del 50%
     • Si beneficiari de beca el curs anterior pel Ministeri d’Educació: bonificació del 50%
     • Membres d’unitats familiars beneficiàries de renda PIRMI: exempció total
     • Altres exempcions: declaració legal minusvalia superior al 33%, víctimes de violencia de gènere
     • Retorn del 50% del preu públic: si obté beca del Ministeri d’Educació en el mateix curs acadèmic (no acumulable, en el mateix curs acadèmic, a la bonificació prevista al punt 3).
     • Si s’ha obtingut matrícula d’honor al batxillerat (exempció total)
     • Persones menors tutelades o extutelades menors de 21 anys (exempció total)

Serveis i quota de l’AMPA. Descarrega't el document dels serveis i quota de l'AMPA

Gestió de vacants:

 • El dia 13 de juliol es publicarà al web i taulells del centre la llista de vacants per cada ensenyament i el lloc i hora de l’acte públic d’adjudicació de les vacants que es celebrarà el dia 14 de juliol.
 • El dia 14 de juliol es procedirà a adjudicar les places vacants per ordre de barem, per la qual cosa será necessària la compareixença de la persona interessada o persona en qui delegui, en el lloc i hora especificats el dia 13 de juliol.
 • Les persones que no acudeixin a l’acte d’adjudicació de vacants perdran qualsevol dret a reserva de plaça.

Preinscripció i matrícula extraordinària de setembre:

 • Matrícula extraordinària per alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre: 7 al 9 de setembre
 • Preinscripció i matrícula per cicles formatius de grau mitjà i grau superior: el calendari es publicarà la primera setmana de juliol

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
Bureau Veritas
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256