Matrícula Batxillerat i Cicles Formatius 2017-18


Matrícula dels alumnes del centre que continuen estudis (passen de curs o repeteixen):

 • Alumnes de cicles que aproven tot en convocatòria ordinària:

   • Matrícula del 6 al 12 de juny: de 9 a 14 hores

 • Alumnes de cicles que van a convocatòria extraordinària i alumnes de batxillerat:

  • Matrícula:

   22 i 23 de juny: de 9 a 14 hores
   26, 27 i 28 de juny: Matí de 9 a 14 hores / tarda de 16 a 18’30 hores
 • Els impresos de matrícula els lliuraran els tutors juntament amb els butlletins de notes (dies 5 i 21 de juny)
 • Les persones que no formalitzin la matrícula abans de l’11 de juliol (si cicles de grau mitjà o batxillerat) o abans del 20 de juliol (si cicles de grau superior) perdran el dret a reserva de plaça
 • Matrícula extraordinària de batxillerat: 6 de setembre

MATRÍCULA D'ALUMNES QUE HAN FET PREINSCRIPCIÓ A NOUS ESTUDIS

- BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Matrícula de persones admeses segons llistat publicat el 3 de juliol de 2017

 • Matrícula del 4 a l’11 de juliol: Horari de 8’30 a 14 hores
 • Prèviament, cal demanar dia i hora a la consergeria del centre i recollir l’imprès de matrícula. L’imprès de pagament està disponible en el web
 • L’alumnat de batxillerat amb plaça assignada al centre, pendents d’avaluació al setembre, han de confirmar plaça del 4 al 11 de juliol i matricular-se del 6 al 8 de setembre. Document de confirmació de plaça
 • Les persones que no formalitzin la matrícula abans de l’11 de juliol perdran el dret a reserva de plaça
 • Les persones que no han estat admeses cal que consultin la gestió de vacants

Documentació per formalitzar la matrícula:

Preus de matrícula i impresos de pagament:

Gestió de vacants:

 • El dia 12 de juliol es publicarà al web i taulells del centre la llista de vacants per cada ensenyament i el lloc i hora de l’acte públic d’adjudicació de les vacants que se celebrarà el dia 13 de juliol.
 • El dia 13 de juliol es procedirà a adjudicar les places vacants per ordre de barem, per la qual cosa serà necessària la compareixença de la persona interessada o persona en qui delegui, en el lloc i hora especificats el dia 12 de juliol.
 • Les persones que no acudeixin a l’acte d’adjudicació de vacants perdran qualsevol dret a reserva de plaça.

Preinscripció i matrícula extraordinària de setembre:

 • Matrícula extraordinària per batxillerat: 6 al 8 de setembre
 • Preinscripció i matrícula per cicles formatius de grau mitjà:
  • Publicació places vacants: 4 de setembre
  • Presentació sol·licituds: 6 i 7 de setembre
  • Publicació llista d’admesos: 8 de setembre
  • Matrícula d’alumnes admesos: 12 al 14 de setembre

MATRÍCULA D'ALUMNES QUE HAN FET PREINSCRIPCIÓ A NOUS ESTUDIS

- CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Matrícula de persones admeses segons llistat publicat el 12 de juliol de 2017

 • Matrícula del 13 al 20 de juliol: Horari de 8’30 a 14 hores
 • Prèviament, cal demanar dia i hora a la consergeria del centre i recollir l’imprès de matrícula. L’imprès de pagament està disponible en el web
 • Les persones que no formalitzin la matrícula abans del 20 de juliol perdran el dret a reserva de plaça
 • Les persones que no han estat admeses cal que consultin la gestió de vacants

Documentació per formalitzar la matrícula:

Preus de matrícula i impresos de pagament:

 • Imprès de pagament
 • Han de realitzar-se els DOS PAGAMENTS següents:
  • 1. Assegurança escolar i aportació serveis del centre: 50€
  • 2. Preus públics:
  • Matrícula curs de Cicle Formatiu de Grau Superior: 360 € (cicle amb distribució a tres anys: 240€)
  • Mòduls/UF/crèdits solts (només per completar estudis): 25 € (UF LOE) / 65 € (Crèdit LOGSE) (el mòdul de FCT no es torna a pagar si ja ha estat matriculat una vegada)
  • Matrícula per Compleció d’estudis (LOGSE): 20 € per crèdit

Exempcions i/o bonificacions del preu públic (justificades documentalment i no acumulables)

 • Famílies nombroses: general (bonificació del 50%), especial (exempció total)
 • Famílies monoparentals: bonificació del 50% • Si beneficiari de beca el curs anterior pel Ministeri d’Educació: bonificació del 50%
 • Membres d’unitats familiars beneficiàries de renda PIRMI: exempció total
 • Altres exempcions: declaració legal minusvalia superior al 33%, víctimes de violència de gènere
 • Retorn del 50% del preu públic: si obté beca del Ministeri d’Educació en el mateix curs acadèmic (no acumulable, en el mateix curs acadèmic, a la bonificació prevista al punt 3).
 • Serveis i quota de l’AMPA. Descarrega't el document dels serveis i quota de l'AMPA

Gestió de vacants:

 • El dia 20 de juliol a la tarda es publicarà al web i taulells del centre la llista de vacants per cada ensenyament i el lloc i hora de l’acte públic d’adjudicació de les vacants que es celebrarà el dia 21 de juliol.
 • El dia 21 de juliol es procedirà a adjudicar les places vacants per ordre de barem, per la qual cosa será necessària la compareixença de la persona interessada o persona en qui delegui, en el lloc i hora especificats el dia 20 de juliol.
 • Les persones que no acudeixin a l’acte d’adjudicació de vacants perdran qualsevol dret a reserva de plaça.
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256