Matrícula Batxillerat i Cicles Formatius 2023/2024


Matrícula dels alumnes del centre que continuen estudis (passen de curs o repeteixen):

 • Com a data final, el 20 de juny els/les tutors/es enviaran per mail als alumnes l’imprès de matrícula, el butlletí de qualificacions i els impresos de pagament.
 • Període de reclamacions de les qualificacions (que es consultaran en el butlletí de qualificacions enviat per tutor/a): 21 de juny
  L’imprès de matrícula informa de la matrícula que l’alumne/a formalitzarà al centre, amb la informació extreta de la junta d’avaluació. Qualsevol posterior modificació d’aquesta matrícula es farà un cop iniciat el curs mitjançant el procediment de “Modificació de matrícula”.
 • Perquè l’alumne/a formalitzi la matrícula, ha d’emplenar el formulari següent amb la documentació adient: imprès de matrícula (SIGNAT), butlletí de qualificacions, rebut/s de pagament, fotos, abans del 5 de juliol.
  Si l’alumne/a no envia la documentació indicada abans del 5 de juliol, s’entendrà que no està interessat/da en la continuació dels seus estudis i, per tant, perdrà la reserva de plaça.
  Accés al formulari
  * Formulari per alumnes que continuen estudis de BAT, Grau Mitjà, Grau Superior i Curs d’Especialització.

MATRÍCULA D'ALUMNES QUE HAN FET PREINSCRIPCIÓ A NOUS ESTUDIS

BATXILLERAT

Matrícula de persones admeses segons llistat publicat el 21 de juny de 2023:

 • Matrícula ordinària: del 22 de juny al 3 de juliol
 • Prèviament, cal demanar dia i hora al correu orientacio@comtederius.cat per portar la documentació i tenir entrevista amb el coordinador de Batxillerat.
 • Les persones que no formalitzin la matrícula abans del 3 de juliol (inclòs) perdran el dret a reserva de plaça.

Documentació per formalitzar la matrícula:

Preus de matrícula i impresos de pagament:


MATRÍCULA D'ALUMNES QUE HAN FET PREINSCRIPCIÓ A NOUS ESTUDIS

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Període únic per a Alumnat amb continuïtat d’escolarització i Resta d’alumnat

Matrícula de persones admeses segons llistat publicat el 30 de juny de 2023:

 • Matrícula ordinària: del 3 al 7 de juliol. Horari de 9 h a 14 h.
  Prèviament, cal demanar dia i hora.
 • cita prèvia Disponible a partir del 30 de juny

 • Les persones que no formalitzin la matrícula abans del 7 de juliol (inclòs) perdran el dret a reserva de plaça.
 • Les persones que no han estat admeses cal que consultin la gestió de vacants (al final de la pàgina).
 • Matrícula extraordinària: 1 i 4 de setembre. Horari de 9 h a 13 h. Sense cita prèvia.

Documentació per formalitzar la matrícula:

Preus de matrícula i impresos de pagament:

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Matrícula de persones admeses segons llistat publicat el 18 de juliol de 2023:

 • Matrícula ordinària: del 19 al 24 de juliol. Horari de 9 h a 14. Prèviament, cal demanar dia i hora.
 • cita prèvia *disponible a partir del 18 de juliol

 • Les persones que no formalitzin la matrícula abans del 24 de juliol (inclòs) perdran el dret a reserva de plaça.
 • Les persones que no han estat admeses cal que consultin la gestió de vacants (al final de la pàgina).
 • Matrícula extraordinària: 12 i 13 de setembre. Horari de 9 h a 13 h. Sense cita prèvia.

Documentació per formalitzar la matrícula:

Preus de matrícula i impresos de pagament:

 • Han de realitzar-se els DOS PAGAMENTS següents:
   • 1. Assegurança escolar i aportació serveis del centre: 50 €
   • 2. Preu públic:
    • matrícula curs de Cicle Formatiu de Grau Superior:: 360 €
 • Imprès de pagament
 • Serveis i quota de l’AFA (antic AMPA), opcional:
  - Serveis
  - Quota

 

GESTIÓ DE VACANTS (Grau Mitjà):

 • El dia 19 de juliol es publicarà al Destaquem del web del centre la llista de vacants per cada ensenyament i el lloc i hora de l’acte públic d’adjudicació de les vacants que se celebrarà el dia 20 de juliol.
 • El dia 20 de juliol es procedirà a adjudicar les places vacants per ordre de barem, per la qual cosa serà necessària la compareixença de la persona interessada o persona en qui delegui, en el lloc i hora especificats a la web.
 • Les persones que no acudeixin a l’acte d’adjudicació de vacants perdran qualsevol dret a reserva de plaça.
 • Les persones que obtinguin plaça el dia 20 de juliol, hauran de formalitzar la matrícula els dies 20 i 21 de juliol.

 

GESTIÓ DE VACANTS (Grau Superior):

 • El dia 25 de juliol es publicarà al Destaquem del web del centre la llista de vacants per cada ensenyament i el lloc i hora de l’acte públic d’adjudicació de les vacants que se celebrarà el dia 26 de juliol.
 • El dia 26 de juliol es procedirà a adjudicar les places vacants per ordre de barem, per la qual cosa serà necessària la compareixença de la persona interessada o persona en qui delegui, en el lloc i hora especificats a la web.
 • Les persones que no acudeixin a l’acte d’adjudicació de vacants perdran qualsevol dret a reserva de plaça.
 • Les persones que obtinguin plaça el dia 26 de juliol, hauran de formalitzar la matrícula els dies 26 i 27 de juliol.
Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat