Perfil del contractant

Licitació del servei de neteja

Anunci de licitació
Prescripcions administratives
Prescripcions tècniques
Resolució d'adjudicació del contracte
Resolució de pròrroga del contracte de neteja

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS PER PART DELS LICITADORS FINALITZA EL 29 DE NOVEMBRE A LES 13 HORES.

Obertura del sobre C: dimecres 14 de desembre a les 11 hores (Sala de conferències)

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat