Obres d'interior, decoració i rehabilitació

 • Ensenyament: Formació professional – Grau Mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Família professional: Edificació i obra civil
 • Codi del cicle: CFPM EO10 (LOE)
 • Modalitat: presencial
 • Duració: 2 cursos escolars
 • Horari:
  • 1r curs: grup de matí (de 8 a 14.30 h)
  • 2n curs per determinar
 • Preu: 50 € (assegurança escolar + aportació famílies) + 0 € (preu públic) = 50 € /anuals

Competència general

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar els acabats de construcció en obra nova, reforma i rehabilitació, realitzant sòls, particions i sostres, mitjançant la instal·lació de plafons o peces prefabricades, la col·locació de plaques o làmines, l'aplicació de revestiments continus i la pintura de superfícies, complint les condicions i terminis establerts així com les prescripcions de qualitat, seguretat i medi ambient.

Currículum (a partir del curs 2024 – 2025)

Mòdul
Professional
Hores al
centre educatiu
Hores d'estada
a l'empresa
Hores
Totals
0995 Construcció

66

66

132

0996_Interpretació de plànols de construcció

66

33

99

C067 Fabriques a revestir

66

 

66

1194 Revestiments continus

99

66

165

1195 Particions prefabricades

132

99

231

1200_Organització de treballs d'interior, decoració i rehabilitació

66

33

99

1709_Itinerar per a l'ocupabilitat I

99

 

99

0156 Anglès professional -

66

 

66

1664 Digitalización aplicada als sectors productius

33

 

33

1708_Sostenibilidad aplicada al sistema productiu

33

 

33

1003 Paviments, enrajolats i aplacats

132

33

165

1196_Mampares i terres tècnics

33

33

66

1197 Falsos sostres

66

53

119

1198Revestiments lleugers

66

33

99

1199 Pintura decorativa en construcció

99

66

165

1710_Itinerar per a l'ocupabilitat II

66

 

66

MP Optatiu

99

 

99

1713 Projecte intermodular (síntesi) -

198

 

198

Total

1485

515

2000

Currículum (fins el curs 2023 - 2024)

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1 – Construcció
 • Obres d’edificació
 • Obra civil
M2 – Interpretació de plànols en construcció
 • Representació i interpretació de plànols
 • Introducció al CAD
M3 – Paviments, enrajolats i aplacats
 • Paviments discontinus
 • Enrajolats i aplacats
M4 – Fàbriques a revestir
 • Obres de fàbrica a revestir
M5 – Revestiments continus
 • Enguixats
 • Arrebossats i estucats
 • Revestiments per a aïllaments i impermeabilitzacions
M6 – Particions prefabricades
 • Plaques prefabricades
 • Regruixats
M7 – Mampares i terres tècnics
 • Mampares
 • Terres tècnics
M8 – Falsos sostres
 • Sostres continus
 • Sostres discontinus
M9 – Revestiments lleugers
 • Revestiments flexibles
 • Revestiments lleugers rígids
M10 – Pintura decorativa en construcció
 • Pintura de superfícies
 • Esmalt i vernissos
 • Pintura decorativa
M11 – Organització de treballs d’interior, decoració i rehabilitació
 • Organització d’obres de construcció
 • Organització dels talls d’obres d’interior, decoració i rehabilitació
M12 – Formació i orientació laboral
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M13 – Empresa i iniciativa emprenedora
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M14 – Anglès tècnic
 • Anglès tècnic
M15 - Síntesi
 • Síntesi
M16 - Formació en centres de treball
 • Formació en centres de treball

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un altre cicle de grau mitjà
 • a un cicle de grau superior

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • cap d'equip de revestiments amb pastes i morters;
 • cap d'equip i encarregat o encarregada;
 • col·locador o col·locadora de revestiments continus de façanes;
 • arrebossador o arrebossadora de construcció;
 • enrajolador o enrajoladora i col·locador o col·locadora de paviments;
 • instal·lador o instal·ladora de placa de guix laminat i de falsos sostres;
 • rejuntador o rejuntadora de placa de guix laminat;
 • col·locador o col·locadora de prefabricats lleugers a la construcció;
 • col·locador o col·locadora de paviments lleugers, en general;
 • col·locador o col·locadora de moqueta;
 • instal·lador o instal·ladora de paviments elevats registrables;
 • instal·ladors de sistemes de mampares i plafons tècnics;
 • pintor o pintora i empaperador o empaperadora;
 • pintor o pintora d'interiors;
 • pintor decorador d'interiors o pintora decoradora d’interiors;
 • pintor o pintora d'obra;
 • pintor o pintora de façanes d'edificació.

Aquest títol permet l'obtenció directa de la Targeta Professional de la Construcció (TPC), d'acord amb les especificacions establertes en el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció.

Què necessites per accedir-hi

Tenir un d’aquests títols:

 • Graduat/ada en educació secundària obligatòria.
 •  Tècnic/a bàsic/a.
 •  Tècnic/a.
 •  Tècnic/a superior.
 •  Tècnic/a auxiliar.
 •  Batxillerat superior (plans educatius anteriors a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig).
 •  Titulacions equivalents per accedir als cicles formatius de grau superior.

O bé, haver superat:

 • Una oferta formativa de certificat professional inclosa en el cicle.
 •  Un curs de formació específic per accedir als cicles de grau mitjà.
 •  Una prova d'accés.
 •  El segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 •  El tercer curs del Pla 1963 o segon de comuns experimental dels ensenyaments d'arts aplicades i oficis artístics.
 •  El segon curs de BUP, amb un màxim de dues matèries suspeses.
 •  Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per tenir 40 anys o més i acreditar experiència laboral o professional.
 • Altres estudis o cursos de formació equivalents acadèmicament.

Com preinscriure’t

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la.

Preinscripció matricula

Preinscripció (GENCAT)

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat