Proves d'accés a Cicles Formatius

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2019
Inscripció:
Del 15 al 25 de març (La sol•licitud es presentarà per via telemàtica)
Consultes:
web Departament d’Ensenyament
Import de la inscripció:
23.85 Euros (últim dia pagament 26 març – 22 h)
Presentació de documentació al centre assignat:
Del 5 al 26 d’abril (el 26 d’abril secretaria està oberta fins a la 13.00h)

Les persones inscrites poden presentar (utilitzant els models disponibles al web del Departament d’Ensenyament), si escau:

 • Full de relació de la documentació.
 • Currículum formatiu.
 • Resolució que atorga l’exempció parcial o total.
 • Sol·licitud d’exempció parcial, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui l’Institut seu de la comissió avaluadora.
Llistes provisionals admesos i exclosos:
4 d’abril
Període de reclamacions:

5 al 26 d’abril

Durant aquest mateix període es pot presentar, si escau:

 • Original i fotocòpia del DNI o document equivalent, si s’ha estat exclòs per “no acreditar els requisits de participació”.
 • Document justificatiu de la bonificació o exempció de la taxa, si s’ha estat exclòs per “no acreditar els requisits de participació”.
 • Altra documentació complementària.
Publicació llistes definitives d’admesos i exempcions atorgades:
29 d’abril
Realització de la prova:
DIMECRES 8 de maig de 2019 HORA INICI PROVES:
16.00h (Presentació en l’Institut 15.30h)

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2019
Inscripció:
Del 15 al 25 de març
Consultes:
web Departament d’Ensenyament
Import de la inscripció:
38,35 Euros (últim dia pagament 26 març – 22 h)
Presentació de documentació al centre assignat:
Del 5 al 26 d’abril (el 26 d’abril secretaria està oberta fins a la 13.00h)

Les persones inscrites poden presentar (utilitzant els models disponibles al web del Departament d’Ensenyament), si escau:

 • Full de relació de la documentació.
 • Currículum formatiu.
 • Resolució que atorga l’exempció parcial o total.
 • Sol·licitud d’exempció parcial, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui l’Institut seu de la comissió avaluadora.
Llistes provisionals admesos i exclosos:
5 d’abril
Període de reclamacions:
8 al 29 d’abril

Durant aquest període es pot presentar, si escau:

 • Original i fotocòpia del DNI o document equivalent, si s’ha estat exclòs per “no acreditar els requisits de participació”.
 • Document justificatiu de la bonificació o exempció de la taxa, si s’ha estat exclòs per “no acreditar els requisits de participació”.
 • Altra documentació complementària.
Publicació llistes definitives d’admesos i exempcions atorgades:
30 d’abril
Realització de la prova:

Part comuna: DIMECRES 15 de maig de 2019
Part específica: DILLUNS 20 de maig de 2019

HORA INICI PROVES : 16.00h (Presentació en l’Institut 15.30h)

PROVES D’ACCÉS 2019
Publicació dels resultats de les proves: [NOMÉS PER INTERNET]
GRAU MITJÀ

Provisionals : 20 de maig
Definitives : 27 de maig

GRAU SUPERIOR

Provisionals : 28 de maig
Definitives : 4 de juny

Horari consultes qualificacions: [SEGONS DOCUMENTS ANNEXOS :
GRAU MITJÀ

22 i 23 de maig (VEURE HORARI)

GRAU SUPERIOR

30 i 31 de maig (VEURE HORARI)

Reclamacions i recursos:
Proves d’accés al Grau Mitjà
del 21 al 23 de maig
Proves d’accés al Grau Superior
del 29 al 31 de maig
Publicació qualificacions i lliurament certificats: (a partir de les 12 h)
GRAU MITJÀ

27 de maig de 2019

GRAU SUPERIOR

4 de juny de 2019 (CERTIFICATS PROVA COMPLETA)
5 de juliol de 2019 (CERTIFICATS PARTS PROVA)

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256