Proves d'accés a Cicles Formatius

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2018
Inscripció:
Del 13 al 22 de març (La sol·licitud es presentarà per via telemàtica)
Consultes:
Departament d’Ensenyament
Import de la inscripció:
21,50 Euros (últim dia pagament 23 març – 22 h)
Presentació de documentació al centre assignat:
Del 9 al 17 d’abril (el 17 d’abril secretaria està oberta fins a la 13.00h)

Les persones inscrites poden presentar (utilitzant el model disponible al web del Departament d’Ensenyament), si escau:

  • Full de relació de la documentació
  • Currículum formatiu.
  • Resolució que atorga l’exempció parcial o total.
  • Sol·licitud d’exempció parcial, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui l’Institut seu de la comissió avaluadora.
Llistes provisionals admesos i exclosos:
19 d’abril
Període de reclamacions:
20 al 24 d’abril
Publicació llistes definitives d’admesos i exempcions atorgades:
26 d’abril
Realització de la prova:
DIMECRES 9 de maig de 2018
HORA INICI PROVES : 16.00h (Presentació en l’Institut 15.30h)

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2018
Inscripció:
Del 13 al 22 de març (La sol·licitud es presentarà per via telemàtica)
Consultes:
Departament d’Ensenyament
Import de la inscripció:
34,55 Euros (últim dia pagament 23 març – 22 h)
Presentació de documentació al centre assignat:
Del 9 al 17 d’abril (el 17 d’abril secretaria està oberta fins a la 13.00h)

Les persones inscrites poden presentar (utilitzant el model disponible al web del Departament d’Ensenyament), si escau:

  • Full de relació de la documentació
  • Currículum formatiu.
  • Resolució que atorga l’exempció parcial o total.
  • Sol·licitud d’exempció parcial, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui l’Institut seu de la comissió avaluadora.
Llistes provisionals admesos i exclosos:
23 d’abril
Període de reclamacions:
24 al 26 d’abril
Publicació llistes definitives d’admesos i exempcions atorgades:
30 d’abril
Realització de la prova:
Part comuna: DIMECRES 16 de maig de 2018
Part específica: DIJOUS 17 de maig de 2018

HORA INICI PROVES : 16.00h (Presentació en l’Institut 15.30h)

PUBLICACIÓ DELS RESULTATS I CONSULTES GM I GS 2018
Publicació dels resultats de les proves
GRAU MITJÀ

Provisionals : 18 de maig

Definitives : 28 de maig

GRAU SUPERIOR

Provisionals : 29 de maig

Definitives : 5 de juny

Horari consultes qualificacions:
GRAU MITJÀ

22 i 23 de maig (VEURE HORARI)

GRAU SUPERIOR

31 de maig i 1 de juny (VEURE HORARI)

Reclamacions i recursos:
Proves d’accés al Grau Mitjà
21 al 23 de maig
Proves d’accés al Grau Superior
30 de maig a l’1 de juny
Publicació qualificacions i lliurament certificats: (a partir de les 12 h)
GRAU MITJÀ

29 de maig de 2018

GRAU SUPERIOR

5 de juny de 2018 (CERTIFICATS PROVA COMPLETA)

9 de juliol de 2018 (CERTIFICATS PARTS PROVA)

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256