Proves d'accés a Cicles Formatius

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2020
Inscripció:
Del 13 al 21 de maig (La sol•licitud es presentarà per via telemàtica)
Consultes:
web Departament d'Educació
977 24 13 84
Import de la inscripció:
23.85 Euros Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)
Llistes provisionals
admesos i exclosos:
A partir del 5 de juny
Presentació de
documentació al
centre assignat:

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020

provesacces.comtederius@gmail.com

Les persones inscrites poden presentar (utilitzant els models disponibles al web del Departament d’Ensenyament), si escau:

 • Full de relació de la documentació i/o modificació de dades.
 • Currículum formatiu.
 • Resolució que atorga l’exempció parcial o total.
 • Sol·licitud d'exempció parcial o total, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui l’Institut seu de la comissió avaluadora.
 • Certificat de superació parcial o total de la prova d’accés de convocatòries anteriors.
Publicació llistes definitives
d’admesos i exempcions atorgades:
A partir del 19 de juny
Realització de la prova:
25 de juny de 2020
HORA INICI PROVES : 8.30 h
Els aspirants admesos rebran, per correu electrònic, l'hora en què hauran de presentar-se al centre.
Qualificacions provisionals:
a partir del 8 de juliol
Reclamacions:
Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol
Qualificacions definitives
i emissió de certificats:
a partir del 14 de juliol
CONSIDERACIONS DE
SEGURETAT
 • Portar mascareta i guants.
 • Portar un bolígraf propi per si cal emplenar documentació.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions.
Material Proves Accés Grau Mitjà

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2020
Inscripció:
Del 13 al 21 de maig (La sol·licitud es presentarà per via telemàtica)
Consultes:
web Departament d'Educació
977 24 13 84
Import de la inscripció:
38,35 Euros fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)
Llistes provisionals
admesos i exclosos:
a partir del 5 de juny
Presentació de
documentació al
centre assignat:

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova: del 8 al 19 de juny de 2020

provesacces.comtederius@gmail.com

Les persones inscrites poden presentar (utilitzant els models disponibles al web del Departament d’Ensenyament), si escau:

 • Full de relació de la documentació i/o modificació de dades.
 • Currículum formatiu.
 • Resolució que atorga l’exempció parcial o total.
 • Sol·licitud d'exempció parcial o total, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui l’Institut seu de la comissió avaluadora.
 • Certificat de superació parcial o total de la prova d’accés de convocatòries anteriors.
Publicació llistes
definitives d’admesos
i exempcions atorgades:
a partir del 19 de juny
Realització de la prova:

Part comuna: 29 de juny a les 8.30 h
Els aspirants admesos rebran, per correu electrònic, l'hora en què hauran de presentar-se al centre.

Part específica: 30 de juny a les 8.30 h
Els aspirants admesos rebran, per correu electrònic, l'hora en què hauran de presentar-se al centre.

Qualificacions provisionals:

 a partir del 8 de juliol

Reclamacions:

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol

Qualificacions definitives i emissió de certificats:

a partir del 14 de juliol

CONSIDERACIONS DE
SEGURETAT
 • Portar mascareta i guants.
 • Portar un bolígraf propi per si cal emplenar documentació.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions.
Material Proves Accés Grau Superior

MEMBRES COMISSIÓ AVALUADORA

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256