Proves d'accés a Cicles Formatius

Anunci ajornament inscripció proves accés a CF:
S’obrirà de nou la inscripció per a les proves d'accés a Cicles Formatius, per tal que les persones que encara no ho hagin fet puguin inscriure-s'hi i s'informarà sobre un nou calendari d'actuacions.
Es consideren vàlides les inscripcions ja formalitzades.
Les persones ja inscrites poden efectuar el pagament virtual de la taxa en el termini previst i també s'habilitarà un termini addicional per les persones que no puguin fer-ho.

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2020
Inscripció:
Del 16 al 26 de març (La sol•licitud es presentarà per via telemàtica)
Consultes:
web Departament d’Ensenyament
Import de la inscripció:
23.85 Euros (últim dia pagament 27 març – 22h )
Llistes provisionals admesos i exclosos:
14 d’abril
Presentació de documentació al centre assignat:
Del 15 al 28 d’abril (el 28 d’abril secretaria està oberta fins a la 13.00h)

Les persones inscrites poden presentar (utilitzant els models disponibles al web del Departament d’Ensenyament), si escau:

  • Full de relació de la documentació i/o modificació de dades.
  • Currículum formatiu.
  • Resolució que atorga l’exempció parcial o total.
  • Sol·licitud d'exempció parcial o total, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui l’Institut seu de la comissió avaluadora.
  • Certificat de superació parcial o total de la prova d’accés de convocatòries anteriors.
Publicació llistes definitives d’admesos i exempcions atorgades:
29 d’abril
Realització de la prova:
DIMECRES 6 de maig de 2020
HORA INICI PROVES : 16.00h (Presentació en l’Institut 15.30h)

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2020
Inscripció:
Del 16 al 26 de març (La sol·licitud es presentarà per via telemàtica)
Consultes:
web Departament d’Ensenyament
Import de la inscripció:
38,35 Euros (últim dia pagament 27 març – 22 h)
Llistes provisionals admesos i exclosos:
15 d’abril
Presentació de documentació al centre assignat:
Del 16 al 29 d’abril (el 29 d’abril secretaria està oberta fins a la 13.00h)

Les persones inscrites poden presentar (utilitzant els models disponibles al web del Departament d’Ensenyament), si escau:

  • Full de relació de la documentació i/o modificació de dades.
  • Currículum formatiu.
  • Resolució que atorga l’exempció parcial o total.
  • Sol·licitud d'exempció parcial o total, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui l’Institut seu de la comissió avaluadora.
  • Certificat de superació parcial o total de la prova d’accés de convocatòries anteriors.
Publicació llistes definitives d’admesos i exempcions atorgades:
30 d’abril
Realització de la prova:

Part comuna: DIMECRES 13 de maig de 2020
Part específica: DIJOUS 14 de maig de 2020

HORA INICI PROVES : 16.00h (Presentació en l’Institut 15.30h)

PROVES D’ACCÉS 2020
Publicació dels resultats de les proves: [NOMÉS PER INTERNET]
GRAU MITJÀ

Provisionals : 22 de maig
Definitives : 29 de maig

GRAU SUPERIOR

Provisionals : 26 de maig
Definitives : 3 de juny

Horari consultes qualificacions: [SEGONS DOCUMENTS ANNEXOS :
GRAU MITJÀ

26 i 27 de maig (VEURE HORARI)

GRAU SUPERIOR

28 i 29 de maig (VEURE HORARI)

Reclamacions i recursos:
Proves d’accés al Grau Mitjà
del 25 al 27 de maig
Proves d’accés al Grau Superior
del 27 al 29 de maig
Publicació qualificacions i lliurament certificats: (a partir de les 12 h)
GRAU MITJÀ

29 de maig de 2020

GRAU SUPERIOR

3 de juny de 2020 (CERTIFICATS PROVA COMPLETA)
3 de juliol de 2020 (CERTIFICATS PARTS PROVA)

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256