Entra al món laboral estudiant al Comte de Rius

Entra al món laboral estudiant al Comte de Rius

L’Institut Comte de Rius ja porta 90 anys dedicat a formar tècnics en Formació Professional, col·laborant amb les empreses i dinamitzant l’economia del territori.

L’oferta formativa actual del centre està composta per Batxillerat, estudis de Grau Mitjà i estudis de Grau Superior, de les famílies de Química, Electricitat i Electrònica, Fabricació Mecànica, Edificació i Obra Civil i Manteniment de Vehicles.

El Comte de Rius ha apostat aquests últims cursos per la Formació Professional Dual, formació ja consolidada i de gran demanda, a més a més de la Formació Professional de sempre. L’Institut ofereix a tots els alumnes del centre l’oportunitat de complementar la formació teòrica i pràctica rebuda a les aules, tallers i laboratoris amb les estades formatives de pràctiques a les empreses. Aquesta integració empresa – Institut ha generat unes sinèrgies significatives i un augment considerable de l’entrada al món laboral per part dels alumnes del centre.

És de destacar que des del Comte de Rius es mostren molt orgullosos dels seus resultats d’inserció laboral, ja que aquest últim curs només al voltant del 4 % dels alumnes que han desenvolupat els seus estudis a l’Institut estan en situació de cerca de feina. A més, el 50 % dels alumnes que treballen han trobat feina gràcies a l’Institut, ja sigui en l’empresa on han fet les pràctiques, per la borsa de treball o per l’excel·lent i propera feina dels tutors de pràctiques del centre. Per tot això, és un fet que tant la formació a demanda, la formació dual, les aliances amb els empreses i associacions i la sinergia amb altres modalitats formatives del Comte representen una bona eina per augmentar l’ocupabilitat dels futurs professionals i per poder accedir de maner ràpida al món del treball.
Com a conclusió, els dos objectius fonamentals del Comte, ara per ara, s’estan complint: oferir uns estudis de formació professional de qualitat i ajudar a trobar feina als alumnes.Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256