Diari Més Tarragona, 30 d’abril de 2018

Diari Més Tarragona, 30 d’abril de 2018

Diari Més Tarragona, 30 d’abril de 2018

Cinquanta anys de bona química al Comte de Rius

Amb els seus projectes de formació professional dual, el centre tarragoní ha esdevingut un institut pioner en el conjunt de l’Estat Tarragona és la regió industrialitzada del sud d’Europa amb el polígon químic més gran. Aquest teixit industrial necessita professionals versàtils, capaços de mantenir la competitivitat de les empreses i innovadors. En aquest sentit, l’Institut Comte de Rius ofereix l’oportunitat de rebre la formació necessària per esdevenir un professional de primera línia en la indústria química.

El Comte de Rius és un centre públic docent que va ser fundat l’any 1928 i, fins a l’actualitat, porta una trajectòria històrica d’ensenyaments tècnico-professionals de qualitat, amb una gran inserció laboral i un reconeixement social dels seus titulats.

Des de sempre, el Comte de Rius ha apostat per apropar els estudis a la realitat socioeconòmica treballant conjuntament amb les empreses en l’adaptació dels nostres estudis a les necessitats reals del món del treball. Fruit d’aquesta gran experiència, els darrers anys l’Institut Comte de Rius ha estat pioner a Catalunya i a Espanya en la implantació de la formació professional dual. En la formació professional dual, l’empresa i l’institut comparteixen la formació dels alumnes. El Comte de Rius, com a referent en la FP del país, treballa amb prop de 300 empreses de manera habitual i té convenis de col·laboració amb les principals associacions dels sectors productius de l’entorn.

Actualment, el Comte de Rius mou al voltant de 400 alumnes duals cada any, que tenen l’oportunitat de complementar la formació teòrica i pràctica rebuda a l’institut amb una estada formativa remunerada de 10 mesos a l’empresa. Aquest nou model formatiu està comportant uns resultats magnífics, tant en la qualitat de la formació rebuda pels alumnes a l’institut i a l’empresa, com en l’èxit educatiu, personal i professional.

La integració de les empreses en el dia a dia de l’Institut  ha generat unes sinèrgies i un clima de confiança entre els diferents agents que participen en tot el procés i, com a resultat, la millora de la qualitat de tots els ensenyaments. Aquesta millora s’ha assolit gràcies a accions compartides amb les empreses, com ara estades formatives del professorat, aplicació de metodologies d’ensenyament importades dels centres de formació d’empreses com plantes pilot o simuladors.

El fet de tenir aliances amb multinacionals del sector químic ha permès realitzar estades d’alumnes en països de la UE. Les estades a l’estranger suposen un valor afegit pels alumnes essent un repte que fomenta el seu creixement, tant a nivell personal com professional. Aquestes estades s’han traduït en un projecte dual transnacional amb Alemanya que es realitza des de l’any 2013 i amb la integració de les beques Erasmus+ en el projecte professionalitzador dels alumnes. Gràcies a aquest programa des de l’any 2014 els alumnes de cicles de grau mitjà i superior poden realitzar les pràctiques en empreses d’Irlanda, França, Itàlia, Alemanya, Polònia.

“Totes aquestes accions estan orientades cap a la consecució dels dos objectius prioritaris: una bona formació integral i professional i garantir la seva empleabilitat, objectius que avui en dia podem dir, amb gran satisfacció, que assolim avalats per les dades. L’índex d’inserció laboral dels nostres estudis professionals vinculats al sector químic s’aproxima al 100 %”, conclouen des del centre.Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256