50 anys de bona química al Comte de Rius

50 anys de bona química al Comte de Rius

Revista VIU QUÍMICA abril 2018

Tarragona és la regió industrialitzada del sud d’Europa amb el major polígon químic. Aquest teixit industrial necessita professionals versàtils, capaços de mantenir la competitivitat de les empreses i innovadors. En aquest sentit, l’Institut Comte de Rius ofereix l’oportunitat de rebre la formació necessària per esdevenir un professional de primera línia en la indústria química.
El Comte de Rius és un centre públic docent que va ser fundat l’any 1928 i, fins a l’actualitat, porta una trajectòria històrica d’ensenyaments tècnico-professionals de qualitat, amb una gran inserció laboral i un reconeixement social dels seus titulats.

Des de sempre, el Comte de Rius ha apostat per apropar els estudis a la realitat socioeconòmica treballant conjuntament amb les empreses en l’adaptació dels nostres estudis a les necessitats reals del món del treball. Fruit d’aquesta gran experiència, els darrers anys l’Institut Comte de Rius ha estat pioner a Catalunya i a Espanya en la implantació de la formació professional dual. En la formació professional dual, l’empresa i l’institut comparteixen la formació dels alumnes. El Comte de Rius, com a referent en la FP del país, treballa amb prop de 300 empreses de manera habitual i té convenis de col·laboració amb les principals associacions dels sectors productius de l’entorn.

Actualment, l’institut mou al voltant de 400 alumnes duals cada any, de les famílies professionals de química, electricitat i electrònica i fabricació mecànica, que tenen l’oportunitat de complementar la formació teòrica i pràctica rebuda a l’Institut amb una estada formativa remunerada de 10 mesos a l’empresa. Aquest nou model formatiu està comportant uns resultats magnífics, tant en la qualitat de la formació rebuda pels alumnes, a l’Institut i a l’empresa, com en l’èxit educatiu, personal i professional aconseguit.

La integració de les empreses en el dia a dia de l’Institut  ha generat unes sinèrgies i un clima de confiança entre els diferents agents que participen en el procés d’ensenyament i aprenentatge d’aquests alumnes i, com a resultat, la millora de la qualitat de tots els ensenyaments professionals que s’ofereixen. Millora de la qualitat que s’ha pogut assolir a partir d’accions compartides amb les empreses, com les estades formatives del professorat; la participació del professorat en formacions d’empreses; els tallers impartits a l’Institut per professionals de món empresarial en actiu; les conferències d’experts, l’aplicació de metodologies d’ensenyament i aprenentatge als centres de formació d’empreses; la realització de formacions específiques per a treballadors; el disseny d’itineraris formatius i professionalitzadors, amb reconeixement de l’experiència professional i modalitat semipresencial, per a treballadors del sector químic; o la formació de grups singulars conveniats amb empreses i associacions empresarials.

La forta aposta per vincular la formació al món del treball i les íntimes aliances amb les empreses li ha permès consolidar-se com a centre referent de la Formació Professional a Catalunya i a l’Estat, tant en el camp de la formació dual com per disposar d’una varietat i qualitat d’equipaments educatius semiindustrials que es poden considerar únics en el món educatiu.
Totes aquestes accions estan orientades cap a la consecució dels dos objectius prioritaris dels estudis d’FP: una bona formació integral i professional i garantir la seva empleabilitat. Uns objectius que a dia d’avui s’han assolit, avalats per les dades. L’índex d’inserció laboral dels estudis professionals vinculats al sector químic, al Comte de Rius s’aproxima al 100 %.Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256