CURS DE PREPARACIÓ A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ, curs 2021-2022

La preinscripció es farà de manera presencial a la secretaria del centre de dilluns a divendres, de 9h a 13h a partir del 28 de juny.

Curs d'accés a GM
Requisits
 • No posseixin requisits d’accés CFGM i tinguin, com a mínim, 17 anys l’any 2021
DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA QUE CAL PRESENTAR:
 • Sol·licitud (formulari disponible a la pàgina web del Departament d’Educació)
 • Original i fotocòpia DNI/ NIE/ Targeta de residència.
 • Original i fotocòpia TSI (Targeta Sanitària Individual)
 • Si és menor: Original i fotocòpia del DNI sol·licitant i del pare, mare o tutor/a legal.
 • Si és menor: Original i fotocòpia del llibre de família.
DOCUMENTACIÓ
A EFECTES DE
BAREMACIÓ QUE
CAL PRESENTAR:
 • Certificat de qualificacions, amb la mitjana, dels tres primers cursos d’ESO o Certificat de Qualificacions de plans d’estudis anteriors a ESO (reserva del 20%de les places)
BLOCS DE PRIORITAT:
.
Calendari de preinscripció i matrícula
 • Oferta de places: abans del 18 de juny de 2021
 • Presentació de sol·licituds: 28 de juny al 2 de juliol de 2021
 • Publicació llistes provisionals d’admesos i exclosos: 5 de juliol
 • A data d'avui, 5 de juliol, no hi ha cap persona preinscrita

 • Període de reclamacions: 9 al 12 de juliol
 • Sorteig número desempat: 10h Sala de Conferències al 12 de juliol
 • Publicació de les llistes definitives: 13 de juliol
 • Llistes definitives

 • Matrícula: 14 al 22 de juliol
INFORMACIÓ PEL PAGAMENT:

S’han de realizar els dos pagaments següents::

 1. Assegurança escolar i aportació serveis del centre: 50€
 2. Preus públics:
  • Matrícula Curs d’Accés a Cicles de Grau Mitjà: 190€

OFERTA DE PLACES CAM

Exempcions i/o bonificacions del preu públic (justificades documentalment i no acumulables):

 • Famílies nombroses: general (bonificació del 50%), especial (exempció total).
 • Famílies monoparentals (general o especial): bonificació del 50 %.
 • Altres exempcions: declaració legal minusvalia superior al 33%.

Sol·licitud de preinscripció

Curs de preparació a Grau Mitjà

Imprès de matrícula

Curs de preparació a Grau Mitjà

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256