Curs d'accés a CF de Grau Mitjà

  • DESTINATARIS: Persones que NO posseeixin el títol de Graduat en ESO o equivalent acadèmic i tinguin o compleixin els 17 anys d’edat en l’any en què es matriculen.
  • DURADA: 600 hores
  • EFECTES DEL CURS: En els ensenyaments de formació professional inicial, l’accés directe a qualsevol cicle de Grau Mitjà, d’acord amb la reserva de places prevista per als alumnes que superin aquest curs.
  • CONTINGUT: Oferta de l’Institut (matèries obligatòries + opcional = 18h)

Matèries obligatòries Hores/setmana
Comunicació en llengua catalana i llengua castellana
5h
Llengua anglesa
3h
Ciències socials i ciutadania
3h
Tutoria i orientació
1h
Matemàtiques
3h
Matèria opcional Hores/setmana
Tecnologia
3h

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256