CURS DE PREPARACIÓ A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ, curs 2020 - 2021

A causa de les circumstàncies extraordinàries per la Covid-19, s’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic.

La documentació necessària – escanejada o fotografiada – s’ha d’enviar, mitjançant un correu electrònic, a la bústia electrònica:

preinscripcio.comtederius@gmail.com

especificant l’assumpte “CAM nom de l’alumne”.

Cas que la presentació per via telemàtica no sigui possible, s’ha de demanar cita prèvia per a fer la preinscripció de forma presencial, trucant al telèfon:

977 24 13 84

de dilluns a divendres, de 9 h a 13 h, a partir del 27 de maig.

Condicions de seguretat, cas d'haver d'acudir al centre:

 • Portar mascareta i guants
 • Portar bolígraf propi
 • No acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presenten símptomes de coronavirus. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
Curs d'accés a GM
Requisits
 • No posseeixin requisits accés CFGM i tinguin, com a mínim, 17 anys l’any 2020
DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA QUE CAL PRESENTAR:
 • Sol•licitud.
 • Original i fotocòpia DNI / NIE / Targeta de residència.
 • Original i fotocòpia TSI (Targeta Sanitària Individual).
 • Si és menor: Original i fotocòpia DNI sol•licitant i del pare, mare o tutor/a legal.
 • Si és menor: Original i fotocòpia del llibre de família.
DOCUMENTACIÓ
A EFECTES DE
BAREMACIÓ QUE
CAL PRESENTAR:
 • Certificat de qualificacions, amb la mitjana, dels tres primers cursos d’ESO o Certificat de qualificacions, amb la mitjana, de plans estudis anteriors a ESO (reserva 20% de les places).
BLOCS DE PRIORITAT:
.
Calendari de preinscripció i matrícula
 • Oferta de places: abans del 19 de juny 2020
 • Presentació de sol•licituds: 1 al 7 de juliol
 • Publicació llistes provisionals d’admesos i exclosos: 9 de juliol
 • Període de reclamacions: 10 al 14 de juliol
 • Sorteig número desempat: 10h Sala de conferències 14 de juliol
 • Publicació llistes definitives: 16 de juliol
 • Matrícula: 16 al 22 de juliol
INFORMACIÓ PEL PAGAMENT:

S'han de realitzar els dos pagaments següents:

 1. Assegurança escolar i aportació serveis del centre: 50 €
 2. Preus públics:
  • Matrícula Curs d’Accés a Cicles de Grau Mitjà: 190 €

LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS

LLISTAT DEFINITU D'AMESOS

Exempcions i/o bonificacions del preu públic (justificades documentalment i no acumulables):

 • Famílies nombroses: general (bonificació del 50%), especial (exempció total).
 • Famílies monoparentals (general o especial): bonificació del 50 %.
 • Altres exempcions: declaració legal minusvalia superior al 33%.

Sol·licitud de preinscripció

Curs de preparació a Grau Mitjà

Imprès de matrícula

Curs de preparació a Grau Mitjà

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256