QUIMICA INDUSTRIAL E BASF

M1 Organització i gestió en indústries químiques

M2 Transport de sòlids i fluids
M3 Generació i recuperació d'energia
M4 Operacions bàsiques en la indústria química
M5 Reactors químics

M6 Regulació i control de procés químic

M7 Formulació i preparació de mescles

M8 Condicionat i emmagatzematge de productes químics

M9 Prevenció de riscos en indústries químiques

M10 Manteniment electromecànic en indústries de procés

M11 Formació i orientació laboral

M12 Empresa i iniciativa emprenedora

M13 Alemany tècnic

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat