PROCÉS D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES

ESPECIALITAT CONVOCATÒRIA ÀMBIT
QUÍMICA FSE20 PROCÉS QUÍMIC
FSE21 OBERTA PROCÉS QUÍMIC
FSE21 TANCADA QUÍMICA INDUSTRIAL
FSE21 OBERTA 2n torn PROCÉS QUIMIC
ELECTRICITAT - ELECTRÒNICA FSE21 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
FSE21 OBERTA INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
FSE21 OBERTA 2n torn INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

Els aspirants que hagin acreditat UC’s en la convocatòria RESOLUCIÓ PRE/164/2020, de 21 de gener hauran d’esperar a demanar al SOC el certificat de professionalitat ja que les dades s’estan revisant i encara no han pogut ser traspassades al registre corresponent. Es per això que els avisarem a través de la web del centre de quan es podran dirigir al SOC per tal de tramitar el corresponent Certificat de professionalitat.

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat