Química Ambiental

Quines competències professionals s’assoleixen en aquest cicle formatiu?

 • Seguiment del Sistema de Gestió Ambiental d’una empresa
 • Realització d’auditories ambientals
 • Gestió i tractament de residus
 • Control i inspeccions d’emissions atmosfèriques
 • Anàlisi d’aigües
 • Supervisió del funcionament d’una planta depuradora d’aigües residuals

Com es pot accedir a aquest ensenyament?

Complint algun dels requisits següents:

 • Haver obtingut el títol de Batxillerat o equivalent
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior
 • Haver obtingut un títol de Tècnic (cicle formatiu de grau mitjà) 
 • Haver obtingut altra títol de Tècnic Superior (cicle formatiu de grau superior)
Nivell:
 • Formació professional de grau superior
Titulació:
 • Tècnic/a Superior en Química Ambiental
Durada:
 • 1400 hores en un curs

A quins altres estudis dóna accés?

 • Estudis universitaris oficials de grau

Mòduls professionals del cicle formatiu

Assignatura: Nombre d'hores:
Organització i gestió de la protecció ambiental
 
Control d'emissions a l'atmosfera
 
Control de residus
 
Tècniques d'anàlisi fisicoquímiques, químiques i microbiològiques d'aigües
 
Estacions depuradores d'aigües residuals
 
Seguretat química i higiene industrial
 
Relació àmbit de treball
 
Formació i orientació laboral
 
Síntesi
 
Formació en centres de treball
 

Empreses que han col·laborat en la formació dels alumnes

 • AMIC FUNDACIÓ URV
 • ANAV
 • BASF ESPAÑOLA S.L.
 • CADIR LAB (ITÀLIA)
 • CTAIMA
 • CTQC
 • DOW CHEMICAL IBÈRICA S.L.
 • EMATSA
 • ESTEVE QUÍMICA
 • EUROPASTRY
 • SECOMSA BOTARELL
 • TRANSFORMADORA ETILENO AIE
 • APSALAB SL
 • AIGÜES DE REUS EMPRESA MUNICIPAL SA
 • ADOBINVE SL
 • URSA INSULATION SA.
 • LABORATORI ANALÍTIC VALLS
 • LABORATORIS VIDAL
 • LABORATORIS ISBO
 • REPSOL PETROLEO, S.A.
 • SCA HYGIENE PRODUCTS S.L.
 • UNIVERSITAT DE PIEMONTE(ITÀLIA)
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256