Instal·lacions de telecomunicacions

Quines competències professionals s’assoleixen en aquest cicle formatiu?

 • Muntar i mantenir instal·lacions de captació de senyals de radiodifusió sonora i TV en edificis o conjunts d’edificacions (antenes i via cable)
 • Muntar i mantenir instal·lacions d'accés al servei de telefonia disponible al públic i instal·lacions de control d'accés (telefonia interior i videoporteria)
 • Muntar i mantenir instal·lacions de megafonia i sonorització de locals
 • Muntar i mantenir instal·lacions de circuit tancat de televisió
 • Muntar i mantenir sistemes de telefonia amb centraletes de baixa capacitat
 • Muntar i mantenir infraestructures de xarxes locals de dades

Com funcionen els nous cicles formatius?

 • Les unitats formatives són avaluables i certificables.
 • La superació de totes les unitats formatives associades a un mòdul implica la superació i la certificació del mòdul professional
 • La superació de tots el mòduls professionals suposa l’obtenció de la titulació

Com es pot accedir a aquest ensenyament?

Complint algun dels requisits següents:

 • Haver obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà

Quines són les sortides professionals?

Aquest professional pot desenvolupar la seva carrera professional en les àrees de muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicació, instal·lacions de circuit tancat de televisió i seguretat electrònica, centraletes telefòniques i infraestructures de xarxes de veu i dades, sonorització i megafonia, instal·lacions de radiocomunicacions, sistemes domòtics i equips informàtics, treballant com a:

 • Instal·lador/a d’antenes o sistemes de seguretat i de telecomunicacions en edificis d’habitatges
 • Tècnic/a en xarxes locals i telemàtica
 • Tècnic/a en instal·lació i manteniment de xarxes locals
 • Instal·lador/a de telefonia
 • Instal·lador/a i muntador/a d’equips telefònics i telemàtics
 • Tècnic/a en instal·lacions de so
 • Instal·lador/a de megafonia
 • Instal·lador/a i mantenidor/a de sistemes domòtics
 • Tècnic/a en instal·lació i manteniment d’equips informàtics

A quins altres estudis dóna accés?

 • A un altre Cicle Formatiu de grau mitjà
 • A un Cicle Formatiu de grau superior
 • Al Curs de Preparació de les Proves d’Accés al cicles formatius de grau superior
 • Al Batxillerat

Mòduls professionals del cicle formatiu

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1- Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis
 • Instal·lacions d’antenes
 • Instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació
M2 - Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia
 • Muntatge de xarxes locals cablades
 • Instal·lació i manteniment de xarxes locals cablades
 • Infraestructures de xarxes de dades sense fil
 • Centraletes telefòniques de baixa capacitat
M3 - Instal·lacions de megafonia i sonorització
 • Configuració d’instal·lacions de megafonia i sonorització
 • Muntatge d’instal·lacions de megafonia i sonorització
 • Manteniment d’instal·lacions de megafonia i sonorització
M4 - Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica
 • Instal·lacions de circuit tancat de televisió
 • Instal·lacions de seguretat electrònica
M5 - Equips microinformàtics
 • Muntatge d'equips informàtics
 • Instal·lació i configuració d'equips informàtics
 • Manteniment d'equips informàtics
 • Aplicacions informàtiques
M6 - Instal·lacions domòtiques
 • Automatització d’habitatges
 • Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus
 • Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables
 • Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors
 • Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil
M7 - Instal·lacions de radiocomunicacions
 • Instal·lació d’equips i sistemes de radiocomunicacions
 • Manteniment d’equips i sistemes de radiocomunicacions
M8 - Instal·lacions elèctriques bàsiques
 • Muntatge de circuits elèctrics bàsics
 • Instal·lacions elèctriques bàsiques en habitatges
 • Instal·lacions elèctriques bàsiques en locals
 • Instal·lacions de motors elèctrics
M9 - Electrònica aplicada - 231 hores
 • Circuits de corrent continu i electromagnetisme
 • Circuits de corrent altern
 • Electrònica analògica
 • Electrònica digital no programable
 • Electrònica digital microprogramable
M10 - Formació i orientació laboral
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M11 - Empresa i iniciativa emprenedora
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M12 - Anglès tècnic
 • Anglès tècnic
M13 - Síntesi
 • Síntesi
M14 - Formació en centres de treball
 • Formació en centres de treball

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256