Batxillerat d'Humanitats i ciències socials

 • Atenció i seguiment individualitzat al llarg de tota l’etapa
 • Auxiliars de conversa en anglès (llengua nativa)
 • Activitats culturals i complementàries
 • Aules multimèdia i i entorns virtuals d’aprenentatge
 • Possibilitat d’estades formatives a empreses

Matèries comuns

(Matèries obligatòries que tots els alumnes han de cursar durant el Batxillerat)

1r i 2n CURS 1r CURS 2n CURS
Llengua i literatura catalana Filosofia Història de la Filosofia
Llengua i literatura castellana Educación física Història
Llengua estrangera - Anglès Ciències pel món contemporani
Tutoria
Treball de recerca

Matèries de modalitat

(Els alumnes han de triar entre 3 i 4 matèries per curs)

Orientació individual en la construcció del vostre itinerari des del moment de la matrícula
1r i 2n CURS
Matemàtiques aplicades a les C.Socials (obligatòria a 1r itinerari c.Socials) Llatí (obligatòria a 1r itinerari Humanitats)
Economia de l’empresa Grec
1r CURS 2n CURS
Literatura Universal Literatura Catalana
Economia Literatura Castellana
Història Contemmporània Geografia
Història de l’Art

Matèries optatives

Segona llengua estrangera (els dos cursos) Dinamització d’Activitats Físiques
Estada a l’empresa Psicologia

Empreses que han colaborar en la formación d’alumnes

 • CLUB BASQUET TARRAGONA
 • X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS
 • CONSULTING S.L.
 • ESTERVALL S.A.
 • AGRÍCOLA DE SERVEIS C.B.
 • CENTRO VETERINARIO TARRAGONA
 • CENTRE D’ESTUDIS I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
 • LLAR D’INFANTS EL NIUET S.C.C.L.
 • TEN SOLUTIONS SOFTWARE AND
 • FARMÀCIA LLOPART
Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256