Obres d’interior decoració i rehabilitació

M01 Construcció

M02 Interpretació de plànols de construcció
M03 Paviments, enrajolats i aplacats
M04 Fàbriques a revestir
M05 Revestiments continus
M06 Particions prefabricades
M07 Mampares i terres tècnics
M08 Falsos sostres

M09 Revestiments lleugers

M10 Pintura decorativa en construcció

M11 Organització de treballs d’interior, decoració i rehabilitació

M12 Formació i orientació laboral

M13 Empresa i iniciativa emprenedora

M14 Anglès tècnic

M15 Síntesi

M16 Formació en centres de treball

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256