Manteniment Electrònic

M1 Equips microprogramables

M2 Manteniment d'equips de radiocomunicacions
M3 Manteniment d'equips de veu i dades
M4 Manteniment d'equips d'electrònica industrial

M5 Manteniment d'equips d'audio

M6 Manteniment d'equips de video

M7 Circuits electrònics analògics

M8 Tècniques i processos de muntatge i manteniment d'equips electrònics

M9 Infraestructura i desenvolupament del manteniment electrònic

M10 Formació i orientació laboral

M11 Empresa Iniciativa Emprenedora

M12 Projecte de manteniment electrònic

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat