Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat

M1 Mostreig i preparació de mostra

M2 Anàlisi químiques
M3 Anàlisi instrumental
M4 Assajos físics

M5 Assajos fisicoquímics

M6 Assajos microbiològics

​M7 Assajos biotecnològics

M8 Qualitat i seguretat en el laboratori

M9 Formació i orientació laboral

M10 Empresa i iniciativa emprenedora

M11 Anglès tècnic

M12 Projecte de laboratori d’anàlisi i control de qualitat

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat