Projecte Plurilingüe de Centre

L’Institut Comte de Rius presenta en el seu Projecte Educatiu de Centre, com un dels eixos fonamentals dels seus ensenyaments, l’IMPULS DE L’ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE LLENGÜES ESTRANGERES, i és per això que des de l’any 2010 va implantar el projecte L’ANGLÈS, LLENGUA D’ENSENYAMENT, amb la finalitat molt clara d’impulsar el plurilingüisme actiu dels alumnes en diverses llengües: català, castellà, anglès i alemany.

Aquest projecte persegueix millorar les destreses comunicatives d’interacció oral dels alumnes de BAT i de FP i la implantació integrada de continguts tècnics en llengua anglesa, amb la realització d’activitats en llengua anglesa i/o amb l’ensenyament-aprenentatge d’uns determinats continguts, en FP (mòduls i/o unitats formatives) amb la metodologia AICLE. Així com afavorir la mobilitat internacional dels alumnes amb la realització de la FCT (Formació en Centres de Treball) a l’estranger: Alemanya i Itàlia.

Per desenvolupar aquest projecte, comptem amb diversos auxiliars de conversa (Language Assistants) a través principalment del projecte SMILE, en un conveni entre el Departament d’Ensenyament i la URV (Universitat Rovira i Virgili). Actualment els auxiliars contribueixen a desenvolupar el nostre projecte en anglès, alemany i italià, i a la millora de la interacció oral en llengua estrangera, la motivació per la llengua estrangera i la seva cultura i els intercanvis a nivell internacional, amb la col·laboració en projectes com el COMENIUS REGIO, entre Tarragona i Mikolóv (Polònia), per contribuir a la millora de la llengua anglesa amb la interacció oral per mitjans telemàtics entre els alumnes d’ambdues regions d’Europa.

  • Anglès tècnic en els cicles formatius.
  • Continguts en anglès en els cicles formatius de Química i Electromecànica de Vehicles.
  • Activitats en anglès de matèries no lingüístiques: Batxillerat i Cicles formatius.
  • Preparació lingüistica per a la Formació en Centres de Treball (FCT) a Alemanya i Itàlia.
  • Activitats amb auxiliars de conversa en anglès, alemany i italià (projecte SMILE).
  • Projecte Comenius Regio – Tarragona-Mikolov (Polònia) – Intercanvi en anglès.
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
Bureau Veritas
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256