Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques - Instal·lacions de Telecomunicacions

M28 Instal·lacions elèctriques interiors
M56 Instal·lacions domòtiques
M99_1 Electrònica Aplicada

M109 Màquines Elèctriques

M4 Infraestructuras de TeleComunicaciones

M9 Electrònica Aplicada

M11 Formació i orientació laboral

M12 Empresa i iniciativa emprenedora

M13 Anglès tècnic

M14 Síntesi

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256