Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques A

M1 Automatismes Industrials
M2 Instal·lacions elèctriques interiors
M3 Instal·lacions de distribució.
M4 Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis.
M5 Instal·lacions domòtiques
M6 Instal·lacions Solars fotovoltaiques
M07 Manteniment de Màquines Elèctriques
M8 Electrònica
M9 Electrotècnia
M11 Formació i Orientació Laboral
M12 Empresa i Iniciativa Emprenedora

M13 Síntesi

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat