Instal·lacions Elèctiques i Automàtiques T 1r i 2n Curs (IEA / Tardes)

1r Curs

M1 Automatismes Industrials

M2 Instal·lacions Elèctriques Interiors
M3 Instal·lacions de Distribució

M5 Instal·lacions Domòtiques

M6 Instal·lacions Solars Fotovoltaiques

M9 Electrònica

M10 Electrotècnia

M11 Formació i Orientació Laboral

2n Curs

M4 Infraestructures Comuns de Telecomunicació

M7 Màquines Elèctriques

M8 Instal·lacions Elèctriques Especials

M12 Empresa i Iniciativa Emprenedora

M13 Anglès Tècnic

M14 Síntesi

MDUAL Mòdul DUAL

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256