Instal·lacions Elèctiques i Automàtiques B

M1 Automatismes Industrials

M2 Instal·lacions Elèctriques Interiors
M3 Instal·lacions de distribució
M4 Infraestructures Comuns de Telecomunicació
M5 Instal·lacions domòtiques
M6 Instal·lacions Solars fotovoltaiques

M7 Màquines Elèctriques

M8 Electrònica

M9 Electrotècnia

M11 Formació i Orientació Laboral

M12 Empresa Iniciativa Emprenedora

M13 Síntesis

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat