Automatització i Robòtica Industrial C

1r Curs (NO DUAL)

 

M01 Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics

M02 Sistemes seqüencials programables
M03 Sistemes de mesura i regulació
M04 Sistemes de potència
M05 Documentació tècnica

M10 Informàtica industrial

2n Curs (DUAL)

 

M08 Comunicacions industrials.

M09 Integració de sistemes d’automatització industrial

MDUAL Mòdul Dual en Projectes d’automatització i robòtica industrial

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256