Automatització i Robòtica Industrial ANAV

M04 Sistemes de potència
M05 Documentació tècnica

M06 Sistemes programables avançats

M07 Robòtica industrial

M08 Comunicacions industrials

M09 Integració de sistemes d'automatització industrial

M10 Informàtica industrial

M11 Formació i orientació laboral

M12 Empresa i iniciativa emprenedora

M13 Projecte d’automatització i robòtica industrial

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256