Automatització i Robòtica Industrial A

M1 Sistemes elèctriques i pneumàtics i hidràulics

M2 Sistemes seqüencials i programables
M3 Sistemes de mesura i regulació
M4 Sistemes de potència

M5 Documentació tècnica

M6 Sistemes programables avançats

M9 Integració de sistemes d'automatització industrial

M10 Informàtica industrial

M11 Formació i orientació laboral

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256