REBEM LA VISITA DEL PROF. SCHROCK, PREMI NOBEL DE QUÍMICA 2005

REBEM LA VISITA DEL PROF. SCHROCK, PREMI NOBEL DE QUÍMICA 2005

El passat dimecres 8 de maig va visitar el nostre centre el Prof. Richard R. Schrock, Professor al Massachussetts Institut of Technology (MIT) i Premi Nobel de Química el 2005, per les seves contribucions en l'estudi del procés anomenat metàtesis (una reacció de síntesi orgànica, on s'intercanvien dobles enllaços en presència d'un catalitzador metàl·lic).

L'acompanyava el Dr. Henrik Gulyás, un dels investigadors de la URV,  que tutoritza a dues alumnes del CFGS de Química Ambiental i ha treballat durant molt de temps amb el Prof. Richard R. Schrock. Actualment, juntament amb la col·laboració d'aquestes alumnes, estan elaborant els catalitzadors i els lligands per poder trencar els enllaços de carboni i poder així posteriorment trencar els enllaços del poliestirè i crear biodièsel. Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256