LA SEGURETAT SOCIAL: LES PRESTACIONS DE LA SS MARC NORMATIU I FACTORS DE RISCOS LABORALS.

LA SEGURETAT SOCIAL: LES PRESTACIONS DE LA SS MARC NORMATIU I FACTORS DE RISCOS LABORALS.

El 27 de febrer ens van visitar els Tècnics de Prevenció de la Mútua Universal. Els ponents Sra. Raquel i Sr. Marcos, van oferir dues xerrades formatives temàtiques als alumnes de DFM, PE, ME, LACQ i QI.

La primera va ser sobre la Seguretat Social  i van enumerar les diverses contingències que cobreix el Sistema de la Seguretat Social, la classificació de les prestacions, els règims existents i les obligacions de l’empresari i el treballador dins la S.S.

La segona xerrada va ser sobre prevenció de riscos laborals i el seu marc normatiu i els factors de risc derivats de les condicions de seguretat. També van parlar sobre l’avaluació de riscos i tècniques emprades i la senyalització de seguretat.Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256