INAUGURACIÓ CURS ENDESA – CÀRITAS 2015 – 2016

INAUGURACIÓ CURS ENDESA – CÀRITAS 2015 – 2016

El projecte, que s’emmarca dintre d’un conveni de col·laboració entre ambdues institucions, consisteix en la impartició d’un curs d’auxiliar de muntatge d’Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en edificis, per a un grup de 16 persones, per a millorar la seva qualificació professional.

El perfil dels seleccionats per a aquest projecte és el de persones d’entre 25 i 50 anys, aturats de llarga duració i amb greus dificultats de reincorporació al mercat laboral.

El programa formatiu, que tindrà una duració total de 500 hores (300 hores de formació teòrica en electricitat, 120 de matèries transversals i 80 de pràctiques en empresa) l’impartirà l’Institut Comte de Rius i permetrà l’obtenció d’un Certificat de Professionalitat de nivell 1. La metodologia del projecte es basa en la intervenció socioeducativa.

llegir l'articleDepartament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256