Diari Més Tarragona – 28 d’abril de 2017

Diari Més Tarragona – 28 d’abril de 2017

Diari Més Tarragona – 28 d’abril de 2017

Pàgines 12 i 13

L’Institut Comte de Rius i BASF engeguen la 5a edició del programa d’FP Dual

El programa combina les estades a l’empresa al site de Tarragona i a Alemanya i si es finalitza amb èxit, els estudiants es converteixen en treballadors de BASF Alemanya.

«Una experiència laboral i també personal». D’aquesta manera, Cristina López defineix el que està suposant per ella ser una de les alumnes de la quarta edició de la Formació Professional Dual que organitza BASF. La companyia ja ha obert el període d’inscripció per a la cinquena edició d’aquest programa, i fins al 30 de juny tots aquells interessats poden enviar el seu currículum per entrar en el procés de selecció, que reclutarà una vintena de joves que es formaran entre Tarragona i Alemanya, per acabar convertint-se en treballadors de l’empresa en una de les plantes de BASF Alemanya. El programa, que està dissenyat conjuntament amb la col·laboració de l’Institut Comte de Rius, té una durada de dos anys i quatre mesos. El primer curs és tot teòric i abans de finalitzar, entre els mesos de juny i juliol, els estudiants realitzen la primera estada a Alemanya durant cinc setmanes. Els estudiants tornen a començar el segon curs a Tarragona i entre setembre i febrer finalitzen les sessions teòriques del programa. Tot seguit fan una segona estada a Alemanya, aquest cop de quatre setmanes, per després continuar treballant com a operador de planta amb supervisió a la seu de Tarragona durant quatre mesos. La recta final del programa es desenvolupa a Alemanya, amb un total de quatre mesos més de pràctiques a planta. Al finalitzar, els alumnes deixaran de ser-ho i passaran a ser nous treballadors de la companyia. L’FP Dual de BASF té una orientació eminentment pràctica i, de fet, és un dels elements que més valoren els estudiants. Javier Fernández, un dels alumnes de la tercera edició, remarca justament aquest fet: «A l’Institut hem fet moltes pràctiques de laboratori i després podem aplicar tot el que hem après a planta. Després, estàs a l’empresa i treballes amb els professionals i aprens molt». En aquesta línia, la Cristina López explica que les pràctiques, especialment les que es fan a l’empresa amb un supervisor, «t’ajuden a saber què fas, com afecta allò que estàs fent i si comets algun error, sempre s’explica quins són els motius. No només aprens uns coneixements i procediments, sinó que també comprens tot allò que fas».
L’acompanyament i seguiment que proporciona BASF en tot moment als participants és un altre dels punts que aquests dos estudiants destaquen. La responsable de selecció i desenvolupament de personal de BASF Espanya, Rosa Marsal, comenta que es fan tutories de seguiment per conèixer com els participants estan vivint l’experiència i que l’empresa ofereix l’allotjament als alumnes quan estan a Alemanya. Aquest acompanyament es complementa amb el foment de l’esperit d’equip i la creació d’un vincle molt fort entre tots els participants, apunta Marsal. I és que es pot dir que aquesta és una experiència de vida que canvia i fa madurar als participants.
Com que part del programa formatiu es duu a terme a Alemanya, els estudiants tenen, a banda de les assignatures específiques, classes d’alemany cada dia que els permetran assolir al llarg dels dos anys un nivell de l’idioma suficient per poder treballar posteriorment al país un cop l’FP acabi. Si bé la qüestió de la llengua pot semblar tot un handicap, el cert és que les edicions anteriors han demostrat que no és cap problema i que un cop els alumnes es llencen el van perfeccionant i poden interactuar amb els seus companys alemanys sense problemes.
Els requisits per poder presentar una sol·licitud per a ser un dels estudiants de la cinquena edició de l’FP Dual de BASF, que començarà el pròxim setembre són tenir 18 anys i complir els ítems que s’estableixen per a poder accedir a qualsevol cicle formatiu de grau superior. Tot i que aquests són els dos únics requisits, Rosa Marsal afegeix que els valors que es busquen en els candidats són els de la responsabilitat, la creativitat, la capacitat de treballar en equip, el compromís, l’interès en el món de la química, ser capaç de superar reptes i tenir confiança en un mateix i un esperit internacional.
Javier Fernández assegura que són dos anys «intensos» en els quals ha tingut l’oportunitat d’aprendre molt i sap que s’enduu «el bagatge, la seguretat i l’estabilitat que aporta una empresa multinacional com BASF». Per la seva banda, Cristina López conclou que «més enllà de les opcions de futur, t’emportes una experiència única que molt poca gent pot viure».

Pàgina 18

L’Institut Comte de Rius ofereix una formació professional d’èxit

L’aposta ferma que ha fet aquest centre tarragoní l’ha convertit en un
institut de referència en formació professional dual.

La voluntat d’aprendre dels millors professionals, i estar envoltat del pol químic més important del sud d’Europa ha portat l’Institut Comte de Rius a ser centre de referència estatal en l’àmbit de la Formació Professional. Un centre d’FP que des de sempre ha tingut forts vincles amb les empreses que avui s’han posicionat i consolidat com a pioneres en la formació en els cicles en modalitat dual de les famílies professionals de química, electricitat i electrònica i fabricació mecànica.
La forta aposta des de bon començament per la Formació Professional dual, i el treball diari amb empreses líders del sector, els ha permès de consolidar-se també com a centre referent de la Formació Professional en modalitat dual a Catalunya i a l’Estat. Actualment, l’Institut Comte de Rius mou al voltant de 400 alumnes duals que tenen l’oportunitat de complementar la formació teòrica i pràctica rebuda a l’Institut amb una estada formativa remunerada de 10 mesos a l’empresa, amb uns resultats envejables tant en la formació de qualitat rebuda pels alumnes, a l’Institut i a l’empresa, com en l’èxit educatiu, personal i professional aconseguit.
Aquesta integració de les empreses en el dia a dia de l’Institut ha generat unes sinergies i un clima de confiança entre els diferents agents que participen en el procés d’ensenyament i aprenentatge d’aquests alumnes i, com a resultat, la millora de la qualitat de tots els ensenyaments professionals que ofereixen.
Aquesta millora de la qualitat s’ha pogut assolir a partir d’accions molt concretes compartides amb les empreses com per exemple les estades formatives del professorat; la participació del professorat en formacions d’empreses; el tallers impartits a l’Institut per professionals del món empresarial en actiu; les conferències d’experts; l’aplicació de metodologies d’ensenyament i aprenentatge importades dels centres de formació d’empreses: plantes pilot, simuladors de processos; la realització de formacions específiques per a treballadors, el disseny d’itineraris formatius i professionalitzadors, amb reconeixement de l’experiència professional i modalitat semipresencial, per a treballadors del sector químic; la formació de grups singulars conveniats amb empreses i associacions empresarials.
Totes aquestes accions s’han dut a terme orientant-les cap a la consecució dels dos objectius prioritaris dels estudis d’FP: formar bons professionals i garantir la seva empleabilitat. En aquesta línia, des del centre constanten que són uns «objectius que a hores d’ara podem dir, amb gran satisfacció, que assolim avalats per les dades: l’índex d’inserció laboral dels nostres estudis professionals vinculats al sector químic s’apropa al 100 %».Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256