Un batxillerat amb moltes oportunitats al Comte de Rius

Un batxillerat amb moltes oportunitats al Comte de Rius

L’Institut aporta una formació de qualitat i molt bones experiències vitals. El centre treballa per potenciar l’ús de les tecnologies i l’aprenentatge actiu de les llengües.
L’Institut Comte de Rius ofereix un batxillerat molt proper i de moltes oportunitats per gaudir dels estudis de batxillerat en un centre que aporta una formació de qualitat i molt bones experiències vitals.

El centre és molt reconegut per impartir els estudis de formació professional, però també perquè és pioner en el desenvolupament de projectes innovadors, tant en els estudis de formació professional com en els de batxillerat, com ho demostren els premis i reconeixements que els seus alumnes han rebut i que han tingut un important ressò en els mitjans de comunicació locals i nacionals.

Per seguir creixent i augmentant els èxits dels seus alumnes, l’Institut Comte de Rius potencia la sinergia Batxillerat-Formació Professional i així els alumnes de batxillerat poden gaudir d’un campus científic i tecnològic (tallers de robòtica, impressores 3D, laboratoris químics...) perquè, a través de les seves pròpies experiències, puguin crear el seu camí professional i descobrir la seva vocació de futur.

L’institut ofereix un servei d’orientació al llarg d’aquesta etapa educativa, amb una tutoria individualitzada que acompanya l’alumne en el seu creixement personal i formatiu. Així, s’aconsegueix que el batxillerat del Comte de Rius esdevingui una família singular i molt propera en un institut amb gran diversitat d’oferta educativa.
Com a trets específics del centre, el batxillerat participa en activitats d’innovació i de descoberta, amb participació molt activa dels alumnes, i on poden compartir amb els seus companys les seves activitats d’oci i tot allò que els agrada fer en el seu temps lliure.

Incentiva l’emprenedoria i cerca moments perquè el treball en equip i l’intercanvi d’experiències enriqueixin la formació de l’alumnat en aquesta etapa preparatòria per a estudis superiors, tant en graus universitaris com en cicles formatius, els quals s’ofereixen també en el nostre centre i que, alguns d’ells, tenen molt bones sortides professionals.
El centre treballa per potenciar dues competències clau en la societat actual i en la futura: l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’aprenentatge i el coneixement, i l’aprenentatge actiu de les llengües. Per fer-ho, compta amb els equipaments i serveis necessaris, així com amb la col·laboració d’auxiliars de conversa en llengües estrangeres. Tot plegat fa del Comte de Rius un centre històric de la ciutat, compromès amb el seu entorn social i laboral, en col·laboració amb el campus universitari i el món empresarial. És un Institut amb un projecte educatiu propi on l’alumne pot gaudir d’un batxillerat que li ofereix unes oportunitats singulars que acompanyen el rigor necessari en la seva formació.



Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256