Pla de mostreig, presa de mostra de terra i anàlisi in situ d’aigua

Pla de mostreig, presa de mostra de terra i anàlisi in situ d’aigua

“Si no es coneix amb seguretat la història completa de qualsevol mostra, l’analista farà bé de no perdre el seu temps analitzant-la”

Així, els alumnes de LACQ-DUAL-matí, per conèixer l’historia de la mostra i obtenir bons resultats analítics, són ells mateixos els que fan el mostreig aplicant diverses estratègies. Es dissenyà el pla de mostreig, s’escolliren les eines adequades i es va tenir especial cura en la conservació i transport de la mostra.

I si la mostra no pot anar al laboratori, millor portem el laboratori a la mostra. Amb equips portàtils es mesuraren paràmetres de l’aigua: conductivitat, pH, temperatura i oxigen dissolt de la font del Garrot.Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256